Bài thơ” Xuân sắc” đọc nhiều cách-Nguyễn Lộc Yên(DLB)

cây mai cổ2

Bài thơ “xuân sắc”

(đọc nhiều cách)

NGUYỄN LỘC YÊN


Bài I: Bài thơ “Xuân Sắc”, thất ngôn bát cú, luật trắc; là “Bài thơ thuận nghịch đọc”. Đọc xuôi từ trên xuống.

 

Xuân Sắc cỏ cây, tươi tốt trông!

Phú thi xướng họa, nghĩ suy lòng

Dân oan, nghèo ngặt than trời đất! 

Quỉ quái, điên cuồng hủy núi sông?!

Trần-Lý, hiếu trung ghi khắc nhớ

Giống nòi, tình nghĩa giữ gìn mong

Gần xa ngần ngại xuân “nhà nước”?!

Quân Hán tà gian, hận chất chồng?!

 

Bài II: Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của bài I, bài thơ “Xuân Sắc” sẽ thành bài thơ ngũ ngôn, luật bằng.

 

Cỏ cây, tươi tốt trông!

Xướng họa, nghĩ suy lòng

Nghèo ngặt, than trời đất! 

Điên cuồng hủy núi sông?!

Hiếu trung ghi khắc nhớ

Tình nghĩa giữ gìn mong

Ngần ngại xuân “nhà nước”?!

Tà gian, hận chất chồng?!

 

Bài III: Bỏ 3 chữ đầu của mỗi câu trong bài I, bài thơ “Xuân Sắc” sẽ thành bài thơ mỗi câu 4 chữ.

 

Cây tươi tốt trông!

Họa, nghĩ suy lòng

Ngặt, than trời đất! 

Cuồng, hủy núi sông?!

Trung, ghi khắc nhớ

Nghĩa, giữ gìn mong

Ngại, xuân “nhà nước”?!

Gian, hận chất chồng?!

Sắc Xuân

 

Bài IV: Đọc ngược bài thơ “Xuân Sắc” (bài I), từ dưới lên trên sẽ có bài thơ “Sắc Xuân” thất ngôn bát cú, luật trắc.

 

Chồng chất hận, gian tà Hán quân?! 

“Nước nhà”, xuân ngại ngần xa gần?!

Mong gìn giữ nghĩa tình nòi giống 

Nhớ khắc ghi trung hiếu Lý-Trần 

Sông núi, hủy cuồng điên quái quỉ? 

Đất trời, than ngặt nghèo oan dân! 

Lòng suy nghĩ họa xướng thi phú 

Trông tốt tươi, cây cỏ Sắc Xuân!

 

Bài V: Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của bài thơ “Sắc Xuân” (Bài IV) sẽ thành bài thơ ngũ ngôn, luật bằng.

 

Hận gian tà Hán quân?!

Xuân ngại ngần xa gần?!

Giữ nghĩa tình nòi giống

Ghi trung hiếu Lý-Trần 

Hủy cuồng điên quái quỉ? 

Than ngặt nghèo oan dân! 

Nghĩ họa xướng thi phú 

Tươi cây cỏ, Sắc Xuân

 

Bài VI: Bỏ 3 chữ đầu của mỗi câu trong bài thơ “Sắc Xuân” (bài IV) sẽ thành bài thơ mỗi câu 4 chữ.

 

Gian tà Hán quân?! 

Ngại ngần xa gần?!

Nghĩa tình nòi giống 

Trung hiếu Lý-Trần 

Cuồng điên quái quỉ? 

Ngặt nghèo oan dân?! 

Họa xướng thi phú 

Cây cỏ Sắc Xuân 

tranh cổ

 

Mùa Xuân Mậu Tuất (2018)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.