Nhân chuyện”thiên đường mộng ảo”(ngôn ngữ Hoàng Phủ Ngọc Tường) của anh em Hoàng Phủ,NĐX,NTĐT….trong Mậu Thân 1968 tổng tiến công nổi dậy đọc trích đoạn “giải khăn sô cho Huế”của Nhã Ca-Nguyễn Đức Tùng

Giải khăn sô cho Huế Mậu Thân 1968 Chương 1 Nhã Ca Nguyễn Đức Tùng   *** Hồi ký (1969) 14 kì của Nhã Ca. In lần đầu tại Sài […]

Read Article →