“chùm”thơ của Chu Vương Miện về Ức Trai Nguyễn Trãi

thơ

Ức Trai Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi2

chuvuongmien

Chu Vương Miện

10 NĂM

Nguyễn Trãi3


Nằm gai nếm mật
chống giặc
soan Bình Ngô Đại Cáo
giết chêt Liễu Thăng
bắt sống Vương Thông
phát lương thực tha tù binh
về nước
hàng hàng lũ lũ qua Ải Nam Quan
qua Quỉ Môn Quan
về Đông Hưng Kim Lăng
Nam Áo
sống theo lời cha dặn
sống cho đúng đạo
vị quốc vong thân
ta hậu sinh
ngưỡng mộ người
” ngửa mặt lên trời mà khóc “

lám cái thân nô lệ cho nhà Minh
tối ngày gánh đất xây thành
đầy đọa đủ thú
đi cúi đầu lặng thinh
sống kiếp la mã
chịu nhục chịu nhằn
đứng lên cùng hào kiệt Lam Sơn
10 năm thành công
danh o phận o
cậu Trần Nguyên Đán
cháu Nguyễn Trãi
được hưởng ” tam ban triều bản”
tru di tam tộc

BÌNH NGÔ ĐẠI CẬT

Nguyễn Trãi4

*
” hỏi lại chuyện đành Tàu “
công thành thân thoái
dzọt lẹ thì còn cái gáo
chậm chân thời đi đoong
cáo chết chó săn chim ưng
bị giết thịt
chuyện đời chuyện quan trường
không ai dám nói và cũng không ai viết
nhưng mà thiên hạ ai ai cũng biết ?
công thành thân thoái
cáo lão hòi hưu thóat
loay hoay với tước công hầu
ở lại lim dim giấc Nam Kha
giấc hoè là mất đầu
chết không tòan thây
chêt không kịp ngáp
vụ án Lệ Chi Viên
kết thúc đời đen bạc
” Bình Ngô Đại Cáo “
đành thôi ? chờ kiếp khác ?


THỊ LỘ

Nguyễn Trãi:Nguyễn Thị Lộ

con thuyển lờ lững trên sông
mà sao tâm sự sâu nông tràn đầy
biết đem gửi gắm ai đây ?
mà sao non nước phá rầy chiêm bao ?
Hồ Tây 1 giải yếm đào
mà bao ác mộng cột vào thân ta
đêm đêm 1 trẻ 1 già
đầu xanh đầu bạc sa đà bên nhau ?
trăm năm hỏi có gì đâu?
mà đem 1 mảnh tình sầu vắt vai

 

ĐỨC NHƯ ỨC TRAI

Nguyễn Trãi5


tài như Nguyễn Trãi
không khôn ngoan bằng Phạm Lãi
cái chết mang đi
cái tài ở lại
gian nan khổ ải
có ta ?
chén rượu hoàng hoa
người khác uống ?
tài nghiêng lệc đất
chết thảm

chia tay nhau nơi Ải Bắc
con trở về Lũng Nhai
cha lưu đày Kim Lăng đất giặc
ôi tình dân tộc
thà chết o hàng hàng
10 năm hùng khí Lam Sơn
lùa cuồng Minh chạy tháo thân
về cố quốc
quê hương ta
anh linh nhân kiệt
đời đời tiếp tiếp


CÔNG THÀNH THÂN THÓAI

Nguyễn Trãi6

không thoái thì thiên hạ trói lại
vu vạ cho đủ thứ tội
nhẹ thì cách hết chức tước
cho làm quan âm nhạc
đánh nhịp
o chịu được
thì tự tử mà thác ?
phần thưởng cuối cùng
cho danh tài yêu nước

 

Nguyễn ức trai

Nguyễn Trãi7

*
1
nhổ cỏ nhổ tận rễ
noí xong Trần thủ Độ ra khỏi chuà
Lý huệ Tôn lấy dây treo cổ
nhà Trần xử với nhà Lý ra sao ?
nhà Hồ xử với nhà Trần y vậy ?
sử sách còn ghi rành rành ra đấy ?
dân chỉ có mỗi việc
sáng dẫn trâu đi chiều dẫn về ?
sáng ra đồng lúa tối xay lúa
sang đi tát nưóc chiều đặt lờ
4 muà muà nào cũng thiếu ăn cả
May mà tự chủ đất nưóc tự do
tự do trong bệnh hoạn nghèo đói
tự do trong điệu hát câu hò ?
con cháu nhà Trần nổi lên chống lại họ Hồ
và giặc Minh thừa cơ qua cuớp nuớc ?
lội nuớc đi sau ? ăn thì đi trưóc
tài lỗ mồm đánh giặc thua ngay ?
vua quan tù binh 1 lũ đi đầy
kẻ trưóc nguơì sau chui qua ải bắc ?
con tiễn cha ngoài nam quan đứng khóc ?
bên này đồng quan bên đó kim lăng
tên nuớc đại ngu cha thái thượng hoàng Hồ quí Ly
vua con Hồ Hán Thương
chạy đến thiên cầm sơn thơì bị bắt ?
phá đình phá chuà tiền giấy chính sách ?
làm khổ nhân dân rách nát vô cùng ?
dân 2 miền khố rách áo ôm
nào sưu thuế còng lưng quá nặng
nay đào kinh mơi đào mưong líp khoai líp sắn
đời nhà Hồ nguời vật giống nhau ?
cũng đành bó tay cúí mặt cuí đầu
trưóc đế quốc mang quân sang xâm lưọc ?

 

2
Cát vần vũ bay trên trời ải bắc
Ngó phuơng nam thương đứt ruột là thương
2 cha con 2 ngả 2 đuờng?
đuờng đi tù đầy đuờng về khốn khổ
10 năm trời lam sơn gian khó
Máu mồ hôi nưóc mắt toàn dân ?
Đuổi quân thù ra khoỉ cõi phiên cương
Dân đại việt vẫn lại hoàn đại việt
chọn tự do hay là ôm nỗi chết ?
noí loanh quanh cũng chỉ mỗi con đuờng ?
trận gió lào thổi tuốt lũ cuồng Minh
chạy thời chết qua quỉ môn quan là thoát ?
10 nămtoàn dân thu hồi độc lập ?
cởi ách xâm lăng ? cởi ách ngục tù
ngó mặt trời rạng rỡ đên ngàn thu

3
chuyện cũ mèn công thành thân thoái
chả cần mang bàn cãi mà chi ?
1 vòng quay mặt nưóc phẳng lỳ
đi thời thoát ở lại thời mất mạng
xưa trương lương bỏ đi thời sống ?
hàn tín bành việt quý bố ở lại rơi đầu ?
so với thời tần có khác chi nhau ?
phạm lãi trốn vào ngũ hồ văn chủng chết thảm
đuợc cá quăng nơm chuyện đơì u ám
đuợc cáo bẻ cung cũng chuyện đời thường ?
chuyện đến đi xuất sử 1 đuờng
nhanh chân sống chậm thời rạt gáo ?
đọc bao nhiêu sách thánh hiền ? chưa thông lẽ đạo ?
nên giờ này cầm bút khóc Ức Trai ?

4
danh mà chi ?
tài mà chi ?
trí sĩ côn sơn 61 tuổi chưa thoát chết ?
1 đời cúc cung tận tụy
tận trung baó quốc
nhận đuợc tưóc phong ?
[chu di tam tộc ?]
Ta tiếc thương nguời
Ngó ải chi lăng đồng đăng
Mà rơi nuớc mắt ?

 

TÂM SỰ ỨC TRAI

Nguyễn Trãi8*

con thuyền lờ lững nom sông
biêt bao tâm sự lòng thòng gửi ai ?
thuyền xuôi mặt nước lài lài
người lơ không lái thuyền trôi lờ vờ
một đời tóc trắng bạc phơ
Bình Ngô còn đó bao tờ hoa tiên
trai anh hùng gái thuyền quyên
Tây Thi sánh với Điêu Thuyền xứng đôi
lòng người là cả lò vôi
được chim bẻ ná chìm mồi giết ngay
còn ta mang cái thân gầy
về hưu mây trắng còn bay chập chờn
tấm lòng son với non sông
biết bao tâm sự nỗi lòng gửi ai ?

địch quốc diệt
chồn cáo hết
cẩu chết ?
thời Triệu Khuôn Dận
Thạch Thủ Tín, Hàng Tố Mai
Hồ Giêng Tán . Cao Hoài Dức
về vườn đuổi gà 1 lượt
đến phiên Chu Nguyên Chương
ban cho Định Quố Công Từ Đạt
1 con ngỗng tẩm độc & và bình ngự tửu
ăn uống xong lăn ra chết tốt
Thường Ngộ Xuân Thăng Hòa
quỳ rập đầu xin tha mạng
cởi quần áo từ quan
công hầu khanh tướng chỉ có vậy ?

 

TRÃI TRƯỚC

Nguyễn Trãi9


Quát sau
Trãi còn chút đỉnh công hầu
Quát không được gì ?
ngoài 3 hồi trống dục
rụng đầu
như nhau

nhà văn Nguyễn Đình Thi
có ghé qua Đông Quan
kính cẩn thăm Nguyễn Trãi
mộ phần o
bản văn bia Bình Ngô cũng o
loanh quanh chỉ là đất
cỏ hoang
bèn thắp 3 cây nhang
khấn vái tứ phương
anh hồn cụ Thừa Chỉ
toàn quốc biêt ơn

 

TRƯỢNG PHU

Nguyễn Trãi10

 

*
ngay Ngưỡng Đức Đài
đối diện ải Nam Quan
vua và tôn thất nhà Hồ
các quan nhà Hồ
kẻ gông người xiềng
người 2 tay đeo xích sắt
bị bắt bị tù giải về kim Lăng
hành tội mặt mũi phờ phạc
quần áo tươm rách đang ngồi phệt dưới đất
uống nươc lã nhai cơm
cha Phi Khanh con Nguyễn Trãi
đứng ôm nhau khóc

nửa canh giờ sau cai tù cầm roi
đánh vèo vèo vào không khí
đoàn tù lam lũ mệt mỏi đứng lên
kẻ trước người sau nhục nhã cúi đầu
đi qua cửa ải Nam Quan
nhớ lời cha dặn
yêu nước thương nòi phải phục hận

10 năm kháng chiến chống cường Minh
từ Mộc Thạnh Liễu Thăng Vương Thông
kẻ đầu hàng kẻ đền nợ nước
đại công cáo thành
đến những tên giặc cưối cùng
khom mình chạy bán sống bán chết
qua cửa ải Nam Quan

đất nước thu về 1 mối
bắc nam
đức trùm cả bá quan
công trạng cao hơn cả nhà vua
” họp hội chốn Lũng Nhai
uống máu an thề “
toàn giòng đại nhà đại Lê
cậu cháu Trần Nguyên Đán Nguyễ Trãi
ra dìa về trí sĩ
công thành thân thoái
” chuyện đời xửa đời xưa “

Chu Vương Miện

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.