Sorry, we Norwegians don’t want to emigrate to countries run like “shitholes”/Xin lỗi người Na Uy chúng tôi không muốn di cư đến những đất nước được điều hành như những”hố phân ” đâu !!-Eirik Bergesen

‘Cảm ơn, nhưng không’: Người Na Uy khước từ đề nghị cho nhập cư của Trump Eirik Bergesen Theo VOA 14/01/2018 Tổng thống Donald Trump muốn thêm nhiều người Na Uy […]

Read Article →