Nhân vụ án nông dân Đắk Nông bị án tử hình vì phạm tội giết người do bảo vệ thành quả lao động của mình ,nhìn lại vụ án “đồng Nọc Nạng “thời thực dân Pháp

Tài liệu lịch sử Thăm nơi xảy ra vụ án đồng Nọc Nạng chấn động sử Việt Vụ án đồng Nọc Nạn đã đi vào lịch sử Việt Nam như […]

Read Article →

Trái ngược với đề xuất cải tiếng Tiếng Việt của (ráo sư)Buồi Hiền một người Tây Tạng bảo vệ ngôn ngữ của dân tộc mình bị Tàu đô hộ bắt và đưa ra toà xét xử !

Tàu: Một người Tây Tạng phải ra tòa vì bảo vệ tiếng Tây Tạng RFI Ông Trát Tây Văn Sắc@freetibet.org Hôm  04/01/2018, tòa trung thẩm thành phố Ngọc Thụ (Yushu), […]

Read Article →