Tiến sĩ “Vặt lông vịt”Vũ Đình Ánh bắt chước câu nói của Jean-Baptiste Colbert thời chế độ phong kiến Pháp ngày xưa(Louis XIV) về việc thu thuế dân !

Phát ngôn của đỉnh cao trí tuệ loài người “Thu thuế cũng như “vặt lông vịt”, đừng để kêu toáng lên” Điền Phương Thảo “Thu thuế cũng như “vặt lông […]

Read Article →