Nhân chuyện có một “Galileo “thời đại đề xuất loại bỏ khỏi chương trình THPT :Tác phẩm “Chí Phèo “( hiện thực xã hội phê phán)của Nam Cao được đối xử ra sao trên (các đại học)thế giới.

Văn học hiện thực xã hội của mọi thời đại VN CHÍ PHÈO (còn tiếp)   “Chí Phèo” là tài liệu tham khảo trong một luận văn tiến sĩ của […]

Read Article →