Đại ngu liệt truyện (Hồi 2)-Truyện Lang Trương

chó đọc sách

Đại Ngu liệt truyện Hồi 2

Lang Trương

Lang Trương
Hồi thứ hai
Đàm Cô Cô nỏ mồm tung chiêu độc
Bùi Cụk Cặk dính chưởng nhảy vực sâu.

Nhắc lại, quái nhân họ Bùi tung ra tuyệt đỉnh công phu Ngu Ngữ Học thách thức quần hùng, bị khốn nơi Thạch Trận, thương thế trầm trong, ôm đầu máu chạy về, cầu xin U Minh Giáo Chủ kíp triệu Đường Ham Cô Cô đăng đài ứng cứu. Giáo Chủ y lời, phát lệnh triệu Đường Ham cô cô đến, ngõ hầu ra tay ngăn chặn quần hùng, vẫn đang hăng máu truy sát Bùi Cụk Cặk ( vì Ngu Ngữ Học gây chấn động quần hùng nên giang hồ võ lâm gọi Bùi tiên sinh là Bùi Cụk Cặk)
Nói qua Đường Ham cô cô. Vị này vốn người Đại La, từ nhỏ đã đam mê võ học, tố chất hơn người. Vũ Đại Quốc Sư cưng lắm, chân truyền tuyệt kỹ Đại La Âm Pháp cho Đường Ham cô cô. Nguyên thành Đại La vốn là nơi linh khí hội tụ, đất đế đô ngàn năm văn vật. Đại La Âm Pháp nguyên thủy du dương dìu dặt, thanh lịch mà mê hoặc lòng người. Vũ Đại Quốc Sư chê là uỷ mị nên đã cải biên, truyền đến Đường Ham Cô Cô thì khàn khàn, đùng đục tựa tiếng trống đồng bị vỡ. Mỗi lần Đường Ham cô cô phát Đại La Âm Pháp là một lần giang hồ lại dậy sóng.
Tên xà ích, nãy giờ vẫn khoanh tay đứng hầu quan thượng, bất ngờ chen vào :
_ Bẩm quan Thượng, hồi hôm thuộc hạ xem thiên văn, thấy sao Thái Âm phạm nhầm cung Đâu Suất. Đấy là điềm tối kỵ của nữ lưu. Vả lại Đường Ham cô cô tánh khí cương cường, ngạo mạn, đã từng sử chiêu “ Vô Công Rồi Nghề “ để đối địch quần hùng, thương thế rất trầm trọng. Xem ra Thạch Trận của võ lâm muôn phần lợi hại. Xin Giáo Chủ hãy hết sức dụng tâm cẩn thận đề phòng, mới mong thủ thắng.
Bỗng nghe đánh “ rầm “ một tiếng, bụi bay mù mịt, đất đá bắn tung toé. Một bóng người sừng sững, oai vệ hiện ra giữa đám bụi mù. Phiến đá hoa cương giữa dinh quan Thượng Dục bị lún xuống tận đầu gối. Mọi người kinh hãi nhìn ra: Đường Ham cô cô !
Đường Ham cô cô nạt lớn :
_ Tên tiểu nhân vô lễ ! Sao dám mạo phạm uy danh của ta. Bọn giang hồ nhãi nhép đó nào có công phu gì đáng kể. Ta đường đường là Nga Mi Giáo Chủ, lại sợ bọn chúng hay sao. Mục Hạ Vô Nhân Diệu Pháp của ta đã đạt đến mức thượng thừa. Phen này xuất chiến, quyết phá tan Thạch Trận, rửa hận cho đại sư huynh Bùi Cụk Cặk !
Tên xà ích chắp tay cung kính :
_ Xin cô cô bớt giận. Tiểu nhân nào dám mạo phạm cô cô. Tiểu nhân thấy giang hồ ngày nay thập phần hiểm ác, khó lường. Các danh môn chính phái ngày càng tàn lụi ; tả đạo bàng môn đêm lại tác oai.Cùng một sư môn, đệ tử Nga Mi xé áo, lột quần; đệ tử Võ Đang đánh thầy, đâm bạn. Toàn Chân dùng toàn công phu, bí kíp giả. Trắng đen lẫn lộn, chính tà thiện ác khôn phân. Còn Thiếu Lâm thì, ôi thôi, miễn nói. Cao tăng thì ngồi thiền nơi trà đình, tửu điếm; đại sư thì luyện công chốn kỹ viện, thanh lâu. Thuyết pháp toàn “ kinh tế thị trường “ với “ hột nhơn nguyên tử “. Cao đồ của các bang phái, sau khi chứng đắc công phu ở Đường Lên Đỉnh Quang Minh thì nhất tề xuất ngoại, thảy đều giở chiêu Nhất Khứ Bất Phục Phản. Hàng ngàn cánh hạc bay đi, chẳng có cọng lông nào quay trở lại.
Bùi Cụk Cặk nổi đóa, cướp lời :
_ Sự việc nhãn tiền như thế, phải đợi đến hạng tầm thường như ngươi nói ra mới biết hay sao. Ta khổ luyện Ngu Ngữ Học là để chế áp võ lâm, cào bằng mọi trình độ. Kẻ i tờ cũng ngang nhà thông thái, người luyện đạo trên giường cũng được chứng đắc công phu. Đây chính là “ phát huy bản sắc văn hoá dân tộc “, đưa văn hoá nước nhà về cội nguồn nguyên thủy !
Đường Ham cô cô sốt ruột, cắt ngang :
_ Đừng nhiều lời.Thuyết Tương Đối không dành cho phường vô học ; binh pháp Tôn Gia không dành cho bọn thất phu ! Anhxtanh còn phải trốn qua Mỹ Quốc, Nã Phá Luân bại trận ở Oá-Tec-Lô…..Ngu Ngữ Học cao siêu vời vợi. So với các vị ấy, sư huynh Bùi Cụk Cặk của ta nào có kém gì. Ta đăng đài xuất chiến, dạy dỗ bọn quần chúng đây. Giáo Chủ an lòng ngồi đợi tin vui.
Lại nghe đánh “ rầm “ một tiếng, cổng phủ quan Thượng Dục vỡ tan. Bao nhiêu bụi đá cuốn theo bóng Đường Ham cô cô mất dạng.
Bùi Cụk Cặk vội vàng đứng dậy vái chào quan Thượng.
_ Muội Muội của lão phu nóng nảy, ngông cuồng. Để lão phu theo trợ chiến, phòng khi bất trắc.
Quan Thượng Dục hỏi :
_ Tiền bối thọ thương khá lặng. Đã bình phục chưa ?
_ Đa tạ Giáo Chủ quan tâm. Lão phu một đời vùng vẫy giang hồ, nội công thâm hậu. Tuy có tổn hao nguyên khí chút đỉnh nhưng vẫn còn xung trận được. Lão phu đi đây.
Nói xong, lão thi triển thân pháp, uốn éo, đong đưa như dãi lụa đào trong gió, theo chân Đường Ham cô cô ứng chiến.
Hai người đi rồi, Thượng Dục U Minh Giáo Chủ đi tới đi lui, coi bộ sốt ruột lắm. Tên xà ích đốc học hạ giọng :
_ Bẩm Giáo Chủ, tiểu nhân xem ra trận này lành ít dữ nhiều. Giới cao thủ ngày nay người nào cũng tinh thông thao lược, võ học cùng mình. Sách có câu: “ biết mình biết người, trăm trận trăm thắng “. Đường Hầm cô cô thủ đắc Mục Hạ Vô Nhân Diệu Pháp, xem thiên hạ như cỏ rác. Tiểu nhân e có sự có sự chẳng lành.
Thượng Dục Giáo Chủ tỏ ra lo lắng:
_ Ngươi hãy lấy Truy Phong Mã của ta kíp đến Nộ Lôi Đài, xem sự thể thế lào, rồi về báo lại ta hay.
Tên xà ích nhảy tót lên yên; ngồi chưa vững, Truy Phong Mã đã lao vút đi, mất dạng.
Còn lại một mình, quan Thượng bồn chồn, mở Kim Bình Mai ra xem. Chưa hết hồi một đã nghe lành lạnh sau gáy. Quan thượng Dục quay lại; Truy Phong Mã đã đứng đó tự bao giờ. Trên yên, tên kỵ mã cứng đờ như khúc gỗ. U Minh Giáo Chủ lập tức vận công điểm mạnh vào hai huyệt đạo Hội Âm và Trường Cường của tên kỵ mã khiến hắn nhảy dựng lên. U Minh Giáo Chủ đổ quạu, mắng :
_ Mẹ mày ! Thượng mã phong hả ?
Tên xà ích thều thào :
_ Không phải. Bẩm Giáo Chủ. Việc lớn hỏng rồi. Tiểu nhân chưa đến Nộ Lôi Đài đã nghe Đại La Âm Pháp phát ra như trời long đất lở. Đường Ham cô cô liên tiếp tung chiêu Khẩu Xuất Cuồng Ngôn, tả xung hữu đột, tấn công quần hùng như vũ bão. Quần Tiên Xạ Thạch đã bị hoá giải bởi công phu Thiết Diện Vô Tình của cô cô. Bọn cao thủ võ lâm lâm lần lượt từng tên bị đánh bật khỏi Lôi Đài. Tiểu nhân mừng thầm, chắc mẩm phen này Thạch Trận sẽ vỡ. Ngờ đâu giang hồ hiểm ác khôn lường. Hàng loạt cao thủ bất ngờ xông lên như triều dâng thác đổ. Quần Tiên Xạ Thạch liên tục biến chiêu, ảo diệu khôn lường. Tiểu nhân giật mình nhận ra bọn chúng dùng chính Ngu Ngữ Học Hại Pháp của Bùi tiên sinh tấn công tới tấp. Bùi Cụk Cặk và Đường Ham cô cô bị bất ngờ, không chống đỡ nổi, chiêu thức bắt đầu rối loạn. Thiết Diện Vô Tình của cô cô bị đập tả tơi. Đê Đầu Thọ Báng của Bùi Cụk Cặk bị đánh vỡ, nổi mấy cục u, trông chẳng khác Ngưu Ma Vương. Tinh mạng hai người như ngàn cân treo sợi tóc.
Giáo Chủ sốt ruột :
_ Thằng này dài dòng quá. Bọn họ sao rồi ? Lói nhanh !
_ Bẩm Giáo Chủ. Đường Ham cô cô vận hết sức tàn, tung ra độc chiêu Cẩu Cuồng Tại Thị mở đường máu. Bọn quần hùng náo loạn. Nhờ thế, Đường Ham cô cô trốn thoát.
Thượng Dục Giáo Chủ thở phào :
_ Tạ ơn trời đất. Thế còn Bùi Cụk Cặk?
Tên xà ích mặt cắt không còn giọt máu, hổn hển :
_ Tiểu nhân thấy nguy, vội quất Truy Phong Mã đến cứu Bùi Cụk Cặk. Bọn võ lâm quần hùng đồng thanh la lớn: Đánh chết nó đi ! Đừng để nó thoát. Truy Phong Mã chạy nhanh quá, không thằng nào đuổi kịp.
Thượng Dục Giáo Chủ bật cười ha hả :
_ Truy Phong Mã của ta mà đã ra roi thì đến Đạm Tiên cũng khó lòng đuổi kịp !
Tên xà ích run lẩy bẩy :
_ Vậy mà vẫn không thoát Giáo Chủ ôi ! Tiểu nhân đang phi nước đại, sắp qua cầu Trường Bản thì bất ngờ, một thằng ốm nhách như kẻ thiếu ăn hiện ra, vác xà mâu chặn đường. Hắn quát lên như sấm: Chạy đi đâu !!! Bùi Cụk Cặk trúng phải âm lực kinh hồn, văng tuốt xuống vực sâu muôn trượng.
Giáo Chủ tái mặt :
_ Nội công gì vậy ?
_ Bẩm Giáo Chủ. Là Đại Ngu Liệt Truyện.
_ Ta nghe nói môn này thất truyền đã lâu. Sao giờ lại tái xuất ? Hắn là thằng nào ?
_ Trương Đạo Sĩ.
_ Ngươi có nghe Bùi Cụk Cặk nói gì không ?
_ Tiểu nhân nghe rõ, từ dưới vực sâu vọng lên: Ta hận ngươi thằng Trương Đạo Sĩ.
Giáo Chủ nghiến răng, lặp lại :
_Ta hận ngươi, thằng Trương Đạo Sĩ !!!

Hết hồi thứ hai. Không biết có hồi thứ ba không. Chờ xem tin tức Bùi Cụk Cặk đã.

 

Image may contain: 4 people, text

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s