Tờ Tờ Đại Xì Trum (của đế quốc giẫy chết)Mỹ(được trợ lý nhắc tuồng) trên diễn đàn APEC Đà Nẵng nói đến tinh thần Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống lại Đông Hán (Tàu)ngày xưa !!

Tinh thần Hai Bà Trưng, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt mà Tổng thống Trump nhắc đến cụ thể là gì? Anh Vũ Trong bài phát biểu trước lãnh […]

Read Article →