Một trong muôn vàn hệ quả của CCRĐ(mà có kẻ ca tụng là cuộc kách mệnh vô sản “long trời lỡ đất”):con tố cha mẹ và và kêu cha mẹ bằng “thằng/con”:Bài thơ “Gửi vợ chồng thằng Thu” của nhà thơ Xuân Tóc Quăn *

“Gưỉ vợ chồng thằng Thu “ Thơ của Xuân Tóc Quăn(Xuân Diệu) Nhờ internet và mạn xã hội mới biết có BÀI THƠ VÀ TỘI ÁC CỦA NHÀ THƠ XUÂN […]

Read Article →