Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế CS, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, tuyên bố rằng:”Tôi duyệt cho nhập 9140 tấn Sabutamol vì không biết đó là chất cấm !!!

TỪ LỜI TUYÊN BỐ CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ CS. Hai năm 2014-2015 nhập 9140 tấn ( chất Sabutamol tạo nạc ).Giá mua là 1.500.000 đồng/ký.Thị trường bán 15.000.000 đồng/ký.Như […]

Read Article →