Hai lỗi quan trọng trong chính sách(của đế quốc giẫy chết)Mỹ ở Biển Đông-Ely Ratner

reading-newspaper

Hai lỗi tày mẹt(!?) trong chính sách của Mỹ ở Biển Đông

Ely Ratner

| DCVOnline

Nếu chính quyền Trump nghiêm túc về việc ngăn chặn sự kiểm soát của Trung Quốc trên Biển Đông, họ sẽ phải ngừng phạm vào hai lỗi quan trọng này trong chính sách của Hoa Kỳ.

Trong cuộc đối thoại về Ngoại giao và An ninh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Susan Thornton đã trả lời câu hỏi của Anne Gearan của tờ The Washington Post về cách giải quyết của Chính quyền Trump đối với Biển Đông. Thornton trả lời ngắn gọn cho thấy hai thiếu sót lớn trong chính sách hiện tại của Hoa Kỳ đang lót đường cho Trung Quốc tạo vùng ảnh hưởng ở Đông Nam Á. (Tôi đã viết chi tiết hơn và đưa ra các lựa chọn khác trong ấn bản Tháng Bảy / Tháng Tám của tạp chí Foreign Affairs trong bài tựa đề “Chuyển hướng: Làm thế nào để chận sự bành trường của Trung Quốc trên biển”.)

Thứ nhất, Thornton lặp lại lời Hoa Kỳ thường kêu gọi Trung Quốc và những quốc gia khác đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông ngừng những hoạt động quân sự đang tiến hành tại các hòn đảo đang bị họ chiếm đóng. Thornton lưu ý rằng, “Chúng tôi nghĩ là tất cả các bên phải ngưng ngay bất kỳ công trình xây dựng hoặc những việc quân sự hóa nào tại các điểm mà họ có tiền đồn.” Nhưng đây là vấn đề: Mỹ muốn thấy không có việc quân sự hóa sẽ không thay đổi hành vi của Trung Quốc trừ khi nó được hậu thuẫn băng những hậu quả rõ ràng và đáng tin đối với những gì mà Hoa Kỳ đang chuẩn bị hành động nếu Trung Quốc tiếp tục con đường chuyển đổi những hòn đảo nhân tạo thành các căn cứ quân sự tiên tiến. Nếu Trung Quốc không phải trả giá đắt vì những hành động của họ thì việc Hoa Kỳ nghĩ “nên xảy ra” sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết.

Thứ hai, và có liên quan, Thornton kết luận bằng cách lưu ý rằng, “Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là cần giảm căng thẳng xuống trong những vấn đề này.” Nhận xét này cho thấy sự sợ hãi rủi ro cục bộ trong chính sách Hoa Kỳ đã nhận chìm những lợi ích sống còn của Hoa Kỳ ở Châu Á. Phù hợp với chiến lược lớn của Hoa Kỳ có từ trăm năm qua, mục tiêu chính của Hoa Kỳ ở Biển Đông phải là để ngăn chặn sự thống trị của một thế lực đối nghịch, trong trường hợp này là Trung Quốc. Đôi khi có thể nó có nghĩa là cố gắng làm giảm căng thẳng, nhưng vào những thời điểm khác Hoa Kỳ phải thoải mái với một thái độ tranh chấp và cạnh tranh hơn. Chính sách mà một mục chỉ đơn giản là tìm cách giảm căng thẳng tự nó đã tạo ra một môi trườngkhoan nhượng trước sự quyết đoán và quân sự hóa của Trung Quốc. Như tôi đã viết với Elbridge Colby trong Foreign Affairs vào năm 2014, “Trung Quốc đang lợi dụng sự lo ngại rủi ro của Washington bằng cách lắc thuyền, xem nó có thể đạt được lợi gì trong tiến trình này, và để Hoa Kỳ phải lo điều chỉnh cho đúng lại.” Đây vẫn là những vấn đề của ngày hôm nay.

Nếu chính quyền Trump nghiêm túc về việc ngăn chặn sự kiểm soát của Trung Quốc trên Biển Đông, họ sẽ phải ngừng phạm vào hai lỗi quan trọng này trong chính sách của Hoa Kỳ.

© 2017 DCVOnline

Two Cardinal Sins of U.S. South China Sea Policy

June 20, 2017

China vessel
China Coast Guard vessels patrol past a Chinese fishing vessel at the disputed Scarborough Shoal, April 5, 2017. (Erik De Castro/Reuters)

In previewing this week’s inaugural U.S.-China Diplomatic and Security Dialogue, acting Assistant Secretary of State Susan Thornton took a question from Anne Gearan of The Washington Post about the Trump Administration’s approach to the South China Sea. Thornton’s short response neatly embodied two major deficiencies in current U.S. policy that are paving the way for a Chinese sphere of influence in Southeast Asia. (I address both in deeper detail and offer alternatives in the July/August edition of Foreign Affairs in a piece entitled, “Course Correction:  How to Stop China’s Maritime Advance.”)

 

First, Thornton repeated the oft-heard U.S. call for China and the other claimants in the South China Sea to cease ongoing militarization of their occupied islands. Thornton noted that, “what we think should happen is that all parties should freeze any construction or militarization of features that they have outposts on.” But here’s the problem: a U.S. preference for non-militarization is not going to change China’s behavior unless it is backed up by clear and credible consequences for what the United States is prepared to do if China continues down the current path of transforming its artificial islands into advanced military bases. As long as China faces little to no costs for its actions, what the United States thinks “should happen” will remain irrelevant.

 

Second, and related, Thornton concluded by noting that, “We think it’s important that tensions are lowered over these issues.” This revealing comment illustrates the endemic risk aversion in U.S. policy that has come to submerge vital U.S. interests in Asia. Consistent with over a hundred years of U.S. grand strategy, the principal goal of the United States in the South China Sea should be to prevent domination by a rival power, in this case China. Sometimes that may mean trying to lower tensions, but at other times the United States must be comfortable with a more contentious and competitive dynamic. Simply seeking to lower tensions as a policy goal in and of itself has instead created a permissive environment for Chinese assertiveness and militarization. As I wrote with Elbridge Colby in Foreign Policyback in 2014, “China is taking advantage of Washington’s risk aversion by rocking the boat, seeing what it can extract in the process, and letting the United States worry about righting it.” This is still the case today.

 

If the Trump Administration is serious about preventing Chinese control of the South China Sea, it will have to stop committing these two cardinal sins of U.S. policy.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s