Trong mưa-Thơ Nguyễn Hoàng Anh THư

Sự trầm uất của cơn mưa vẫn còn kéo dài

Em bắt đầu truy vấn 

Về thành phố quá lỗ chỗ nỗi buồn 

Tất cả

Đang trôi thật xa về nhánh sông 

Phía hoài ức năm ngoái 

Những bông hoa mang màu viễn du

Phơi trong mắt em 

Mùa nắng tàn 

Dưới tận cùng 

Đáy huyệt 

mưa rơi1

Tiếng khóc xanh xao

Gọi nhau mù lạc cõi 

Một chút thôi

Để đêm vừa rụng thêm một nhánh hoa 

Nhớ nhau lạc lối 

Trong đám mây ầm ào

Bắt đầu đổ xuống 

Thành phố uống mây 

Say 

 

Trong mưa

Bài hát thơm mùi máu thịt 

Vỡ nát

Vào nhau

Từng lời âm dương mù miết 

Anh ngồi gảy những ngón tay

Nhành hoa xanh xao 

Trong đêm lạc tối 

mưa ngoại ô

 

NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ

hopluu.net