Diễn văn nhận giải thưởng văn hoá Phan Chu Trinh của ông Cao Huy Thuần,chủ trương tờ báo “Lập Trường”(cùng với Lê Tuyên,Nguyễn Hữu Lành…) thời tranh đấu chống “Diệm Nhu”tại Huế thời xa xưa !

Độc lập: Không chỉ đuổi lũ cướp nước mà còn phải đuổi cái nô lệ ra khỏi đầu 24/03/2017 – 23:59 PM Tại Lễ trao giải văn hóa Phan Châu […]

Read Article →