Ôi chao ơi !!! mới đó mà đã 60 năm(1957-2017) và 100 năm(1917-2017)của một đời người :Viện Đại Học và Trường Đồng Khánh(Hai Bà Trưng) Huế !!

TÀI LIỆU CỦA HOÀI NIỆM VÀ KỶ NIỆM  (Viện)Đại Học Huế Tháng 3 năm 1957, dưới thời Đệ nhất Cộng hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh thành […]

Read Article →