Vượt sông tìm chữ !!

nhiếp ảnh gia1

Vượt sông tìm chữ tại Miền Núi Quảng Bình

Rơi lệ nhìn trẻ bơi qua sông đi học Quảng Bình!
Sinh mạng của các em có thì bị cướp đi bất cứ lúc nào trong mùa lũ.
Trong khi đó nhà nước CSVN xử dùng tiền thuế của dân xây tượng Đài trên 118 tỷ, chi 53 tỷ cắt cỏ hằng năm cho Đại lộ Thăng long, Xây xong Cao tầng nhà Bắp (Tòa hành chính, đà nẵng) trên 2000 tỷ đòi bỏ, các dự án đầu tư vài trăm tỷ nửa chừng bỏ ngang, …v..v. Nếu sử dụng những số tiền này cho các em chỉ một cây cầu thì sẽ không có người tử vong, sẽ an toàn cho các em.
Video: JB Trần Đình Vũ