Bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan và những bài hoạ bây giờ

amnhactruyenthong2

 

Qua Đèo Ngang

1434410709-qqbahi99gev4_ctoc

đèo Ngang
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại, trời non nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta

NHỮNG BÀI HỌA (BÀI “QUA ĐÈO NGANG”) BẢN MỚI

 GS. Lê Văn Đặng chuyển sang chữ Nôm.

Qua Đèo Ngang 

Đinh Bá Truyền

Bước tới Đèo Ngang bỗng trúng tà
Mù trời ống khói Formosa
Nghênh ngang Vũng Áng, Tàu ngàn đứa
Nhung nhúc Kỳ Anh, Khựa vạn nhà
Chất độc đen ngòm ô nhiễm biển
Cá tôm trắng phếu chết ra ma
Dừng chân đứng lại lòng tê tái
Một mảnh sơn hà đã thuộc Hoa.

Xin giới thiệu một số bài họa của các cụ Nguyễn Đào Trường, Hồ Văn Thiện, Cao Bồi Già:

Bài họa của Cụ Phạm Toàn:
 
Họa 1 – Đánh Dân Bênh Giặc

Bước tới Đèo Ngang gặp mã-tà
Canh phòng che chở Formosa
Lăm lăm khiên, gậy, vài ngàn đứa
Che chở bên trong Khựa vạn nhà
Thây kệ ngư dân đà mất biển
Thuyền úp phơi bờ hệt tha ma
Ngửa mặt hỏi Trời cao tím tái:
Khi mô tống cổ hết giặc Hoa?

Họa 2 – Trả lời Thanh Quan

Gặp chị Thanh Quan lúc xế tà
Chị hỏi chi mô Formosa
Lom khom ai đó vô vàn đứa?
Thưa chị: Tàu ô mấy vạn nhà
Sao chẳng thấy thuyền câu lướt biển?
Thưa chị thuyền bè đã ra ma
Ôi đất nước mình ai xơi tái?
Dạ, thưa: giặc cũ tên Trung Hoa!

Họa 3 – Tài-Môi qua Đèo Ngang

Cũng đến Đèo Ngang lúc xế tà
Xế hộp rúc vào Formosa
Lưng khom xin gặp vài ba đứa
Bị chúng đuổi xua giạt khỏi nhà!
Rón rén hỏi ăn con cá biển
Rằng ăn có muốn chết ra ma?
Thôi thôi thây kệ đời xơi tái
Xế hộp cho ta, biển cho Hoa!

Họa 4 – Kẻ Phàm ở Đèo Ngang

Họp báo Đèo Ngang đến xế tà
Tên Phàm đại diện Formosa
Báo hại nghển dài vài chục đứa
Tên Phàm nhếch mép sủa mấy nhà
Chọn thép, hay là chọn cá biển?
Chọn gì thì cũng “Tỉu nhà ma”
Đừng hỏi kẻ Phàm điều quan tái!
Vì ta đại diện cả Trung Hoa!

Họa 5 – Trách nhiệm ở Đèo Ngang

Quốc Hội bàn xuông đến xế tà
Kim Cự phải khai Formosa
Ký kết duyệt rồi dăm bảy đứa
Bôi trơn đâu chỉ đến một nhà?
Ngậm miệng mắc quai đành mất biển
Há mồm không khạc nổi xác ma
Để hận giống nòi đời tê tái
Đem dâng đất nước biếu người Hoa!

cổng vào Vũng Áng

Bài họa của cụ Phan Tự Trí

TRỜI NGHIÊNG

Bao tháng Trời Nghiêng bóng chẳng tà
Chim còn đâu nữa để mà sa
Đau thương biển chết đau tan nước
Xót cảm cá tiêu xót nát nhà
Giày mả… bọn Tàu quân ác quỷ
Rước voi… bầy Lại lũ tà ma
Kỳ Anh Vũng Áng … Ôi Cồ Việt
Không lẽ muôn đời chẳng thoát Hoa.

9-8-2016

Bài họa của cụ Đỗ Sanh

Đứng lặng Đèo Ngang mắt lệ nhòa,
Mịt mùng khói tỏa Focmoxa,
Còn đâu Vũng Áng_ Kiêu hùng Việt,
Kỳ Anh_ Mảnh đất của Ông cha,
Nhung nhúc quan tham đua bán nước,
Cùng bầy Tàu Khựa-_ lũ tà ma,
Hồn thiêng đất nước xin chứng giám,
Non sông _Đất Việt: sạch lũ Hoa

Hai bài họa của Cụ Hà Sỹ Phu:

HSP họa bài thơ “Tân Đèo Ngang” của Khuyết danh

Bài 1: ĐÈO CAO NHÌN RÕ CHÍNH TÀ

Tỉnh dạy mà phân chính với tà
Một thời gió táp với mưa sa
Lom khom nịnh thối dư ngàn đứa
Lẫm liệt danh thơm thiếu một nhà
Nhớ nước nên khơi lòng ái quốc
Thương nhà phải diệt lũ yêu ma
Nội phản-ngoại xâm giờ đã tỏ
Hết giặc vườn xuân mới nở hoa

Bài 2: CHỐNG TÀU KHỰA ĐỂ GIỮ TÌNH VIỆT- HOA

Lại tới đèo Ngang lúc xế tà
Một vùng Tàu Khựa sáng sao sa
Theo nghề, bám biển thưa vài chiếc
Thất nghiệp, rời quê chắc vạn nhà
Thòng lọng Thành Đô- mưu xích quỷ!
Môi trường Hà Tĩnh- bãi tha ma !
Chặn tay giặc cướp say Bành trướng
Đắp lại tình dân Việt với Hoa.

56c83-nguoikyanh-cao-trang-cho-formosa-va-phao-lenh-dua-dan-toc-sang-mot-trang-su-moi

Bài họa của Cụ Phạm Đức Quý:

Bước tới Đèo Ngang nước mắt nhòa
Nhìn vùng nhượng địa Fomosa
Khói tuôn xám xịt tàn trăm họ
Nước thải đen ngòm hại bách gia
Tàu Khựa vạn thằng sang lập nghiệp
Dân Nam nghìn hộ chuyển đi xa
Cá tôm chết hết dân điêu đứng
Vũng Áng đâu còn đất của ta !  

Bài họa của Cụ Đỗ Hoàng

ĐẾN ĐÈO NGANG

Bước đến Đèo Ngang gặp lũ tà.
Hung thần xuất hiện Formosa.
Tanh bành biển chết vung lời thét,
Tóa họa trời toi dậy tiếng la!
Hám bạc lũ quan mắc mẹo quỷ,
Tham tiền đám lại kẹt mưu ma!
Dừng trông thảm cảnh tan hoang nước.
Tai họa nghìn đời ! Vái cậy Cha!

Hà Nội ngày 9 – 8 – 2016
Đ – H

Bài họa thứ 2 của Cụ Cao Bồi Già

Bài họa 2:

TRIỆT XỬ

Phải đem xử hết bọn tâm tà
Khiến cả dân mình máu lệ sa
Mầm tử lửng lơ treo vạn mối
Họa tai ngùn ngụt đổ muôn nhà
Bờ xôi đứt ruột thành bô rác
Biển bạc đau lòng hóa bãi ma
Giận kẻ bội vong giày mả tổ
Rước về một lũ quỷ…Trung Hoa !

CAO BỒI GIÀ
09-08-2016.
13599809_871342606303370_4291763025562609182_n
Bài họa của Cụ Thái Văn Đào

Qua Đèo Ngang

Một dải Hoành Sơn đã nhiễm tà
Phải đâu chỉ khói Formosa
Lô xô bến vắng thuyền gác mái
Thấp thoáng làng xa lưới xếp nhà
Vũng Áng biến xanh thành biển chết
Thiên Cầm cát trắng hóa tha ma
Nào ai rước giặc vào trong nước
Đất Việt ngàn năm thành đất Hoa.
.
Chùm bài họa của các cụ chửa cho biết quý danh:
 .
Lãnh đạo nào đây ám phải tà
Mời Tàu đến dựng For mô sa
Độc dây cá chết phơi đầy bãi
Bệnh nhập dân mang rải mọi nhà
Vũng Áng sắp thành nơi tử địa
Kỳ Anh chuẩn bị bãi tha ma
Cha ông suốt bốn nghìn năm giữ
Nước Việt bây giờ bỗng hóa Hoa

formosakhongdangduoctontai70namtrenlanhthovietnam

Chả lẽ không hay bọn Khựa tà
Sao còn đi rước For mô sa
Thù xưa chỉ vảng ngoài biên ải
Giặc cũ giờ găm trước cổng nhà
Tôm cá phơi thây đà trắng kiếp
Dân tình rỗng ruột sắp xanh ma
Cha ông Bắc thuộc không làm được
Con cháu tiền nhiều chúng nạp ta 

ĐAU VÌ HOA

Một dải Đèo Ngang đã ám tà
Vì trong một ổ Formosa
Thương thay Vũng Ánh hơn ngàn xóm
Khốn đốn Kỳ Anh cỡ vạn nhà
Cá chết bạt ngàn như trúng dịch
Người sầu vô tận tựa đưa ma
Dừng chân,cám cảnh, lòng đau xót
Nước Việt mình đây hay nước Hoa?  

Họa bài “ Qua đèo Ngang”
Của Đinh Bá Truyên  

Tới chốn đèo Ngang lúc ác tà
Lặng nhìn non nước lệ tuôn sa
Bầy Ngô mặt ngố toàn dân khựa
Chữ Hán bảng treo suốt dẫy nhà
Miệng lưỡi líu lô mồm “hảo hảo”
Cõi lòng chất chứa “Tửu nhà ma”
Hỡi ai rước tượng rày non tổ
Chớ bỏ giống nòi nhập giống Hoa.

Bài họa của cụ Phan Liên Khê

Bước đến Đèo Ngang gặp lũ tà,
Những thằng khốn nạn chiếm Hoàng Sa.
Thôn quê Vũng Áng nghìn tên giặc,
Phố xá Kỳ Anh vạn nóc nhà.
Đầu độc biển xanh, thâm tựa quỷ,
Thủ tiêu cá trắng, ác như ma.
Ngàn năm Hà Tĩnh dân thuần Việt,
Sao tới bây giờ thấy lắm Hoa?

9-8-2016
Phan Liên Khê
Thượng tá Cựu chiến binh

Bài họa của Cụ Đỗ Đình Tuân

Phải giữ môi trường

Hủy hoại môi sinh bọn ác tà
Độc từ Vũng Ảng thải tuôn sa
Tiêu vong thủy sản muôn nghìn tấn
Khốn khổ ngư dân ức vạn nhà
Dẫn quỷ vào nhà tham mở lối
Để đầu độc biển hóa tha ma
Nước non mình muốn còn đường sống
Phải giữ môi trường phải thoát Hoa

09/08/2016
Đỗ Đình Tuân

Bài họa của Cụ Nguyễn Y

Chẳng phải Đèo Ngang đã trúng tà
Mà rằng khắp cả Nước Nam ta
Đất liền Tục Lãm, Nam Quan đó
Biển khơi nỗi nhục Hoàng, Trường Sa
Quân Tàu xâm lấn miền biên ải
Nội giặc lăm le bán nước nhà
Hãy mong tỉnh ngộ toàn dân Việt
Góp sức chung vai cứu Sơn Hà 

BÀI HOẠ CỦA THÂN HỮU KONTUMQUETOI.COM

Anh Huỳnh

Lê Thị Viet Nam

Đèo ngang dấm dúi khối lòng tà
Mất nghiệp triệu người nước mắt sa
Tận tuyệt lương tâm tham tận đáy
Nhâm nhi sinh mạng khắp nhà nhà
Sóng triều Vũng Áng khoe cá chết
Thắng cảnh Kỳ Anh loạn quỷ ma
Hà Tỉnh không mong dân bản địa
Nước mình cứ ngỡ của Người Hoa

12439329_1694778564093256_5036157871940175422_n

nguồn Chú Tễu’s Blog

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s