Về nhà thơ Tô Thùy Yên-Du Tử Lê

Chuyện văn chương văn học (Miền Nam thuở trước)

logo văn học

Tô Thùy Yên,

Một Trong Những Tiếng Thơ Lớn, Của 20 Năm Văn Chương Miền Nam

dutule1

Du Tử Lê 

literaturWERKstatt berlin

Tô Thùy Yên, theo tôi, là một trong những nhà thơ của 20 năm văn học miền Nam, có ảnh hưởng rộng, lớn. Cái ảnh hưởng rộng, lớn ông có được, không phải vì ông cùng với Thanh Tâm Tuyền là hai “mũi nhọn xung kích” thổi bùng ngọn lửa thơ tự do ở miền Nam, như một số người ngộ nhận.