Ông Táo và Tống Táo thi-Đỗ Chiêu Đức

TÀI LIỆU                Ông Táo và Tống Táo Thi Đỗ Chiêu Đức                I. TỐNG TÁO THI – LỖ TẤN 魯迅(1881.9.25~1936.10.19),浙江紹興人,原名周樹人,字豫山、豫亭,後改名為豫才。他時常穿一件樸素的中式長衫,頭發像刷子一樣直豎著,濃密的胡須形成了一個隸書的“一”字。他是偉大的文學家、思想家,是中國文化的主將。           LỖ TẤN ( 25-9-1881–19-10-1936 ), người huyện Thiệu Hưng, […]

Read Article →