Tin tức(lề phải) về việc đấu giá “quyền sử dung đất”(QSDĐ) khu Nam cầu Dakbla Kontum

Tin tức (Lắk-Kon-Ku) theo báo lề phải

Mở :Phát là quy luật tất yếu theo thời gian đối với một xã hội,một đất nước(còn tiép)

Đấu giá được 137 lô, thửa đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP Kon Tum

 

DSCN1335

IMG_0707

Theo báo cáo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ): Sau 9 tháng đi vào hoạt động, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất đã tổ chức đấu giá QSDĐ được 137 lô, thửa đất (thương mại dịch vụ 05 lô, đất ở 132 lô), diện tích 50.157 m2. Giá khởi điểm trên 150 tỷ đồng, giá trúng thầu trên 153,2 tỷ (tăng so giá khởi điểm gần 3,185 tỷ đồng), đạt khoảng 22,7% khối lượng công việc phải thực hiện theo phương án được duyệt.

Một phiên đấu giá QSDĐ đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla*
(*số người tham dự đông đảo như”lá mùa đông !) !!??

Số lô đất còn lại tiếp tục tổ chức đấu giá cho năm 2015 và các năm tiếp theo là 474 lô, thửa đất. Trong đó, đất dịch vụ thương mại là 19 lô, đất ở các loại 455 thửa. Riêng 6 tháng cuối năm 2015, Hội đồng đấu giá QSDĐ sẽ bán đấu giá 154 lô, thửa đất; trong đó, đất thương mại dịch vụ 04 lô, đất ở 150 thửa, với diện tích 50.000 m2, giá khởi điểm 150 tỷ đồng. Như vậy, trong năm 2015, Hội đồng đấu giá QSDĐ bán đấu giá 289 lô, thửa đất; trong đó đất dịch vụ thương mại 09 lô, đất ở 280 thửa, với diện tích 10.000 m2, giá khởi điểm 289,361 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Dương Nương

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (đợt 1/2015)

 

Ngày 01 tháng 7 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum có Thông báo số 57/TB-STNMT về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản các điểm mỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 1/2015). 

Theo đó ngày 30/6 và 01/7/2015, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tổ chức các phiên đấu giá. Trên cơ sở Biên bản trúng đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản các điểm mỏ cụ thể, như sau:
Tổng số các điểm mỏ trúng đấu giá gồm có 16 điểm, trong đó:
– Có 03 điểm mỏ đã thăm dò phê duyệt trữ lượng (02 điểm cát, sỏi và 01 điểm đá xây dựng).
– Có 13 điểm mỏ chưa thăm dò (09 điểm cát, sỏi và 07 điểm đá xây dựng). 
(Có danh sách kèm theo)
Thời gian thông báo và đăng tải: Kể từ ngày thông báo đến ngày 06/7/2015 (05 ngày).
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
NĂM 2015 (ĐỢT I) (các điểm mỏ đã thăm dò)
(Kèm theo Thông báo số 57 /TB-STNMT ngày 01 /7/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum)
STT
Tên điểm mỏ
Tên tổ chức, cá nhân
Loại khoáng sản
Địa điểm khu vực trúng đấu giá
Tiền trúng đấu giá
(đồng)
Ghi chú
1
Điểm mỏ
số 1
Công ty TNHH MTV
Hùng Khang
Cát làm VLXD TT
Thuộc Thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi,
TP. Kon Tum
114.728.000
2
Điểm mỏ
số 3
Công ty TNHH
Thanh Tuấn
Cát làm VLXD TT
Làng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa và Làng Kon Jơ Drei, xã Đăk Blà, TP. Kon Tum
192.425.000
3
Điểm mỏ
số 26
Công ty CP XDCT Sông Hồng
Đá làm VLXD TT
Thôn 4, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai
1.402.429.000
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
ĐỢT I NĂM 2015 (các điểm mỏ chưa thăm dò)
(Kèm theo Thông báo số 57 /TB-STNMT ngày 01 /7/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum)
STT
Tên điểm mỏ
Tên tổ chức, cá nhân
Loại khoáng sản
Địa điểm khu vực trúng đấu giá
Giá trúng đấu giá (Mức thu tiền cấp quyền KTKS trúng đấu giá Rđg)
(%)
Ghi chú
1
Điểm mỏ
số 2
Công ty TNHH
Tây Tiến
Cát làm VLXD TT
Thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum
4,4
 
2
Điểm mỏ
số 4
Công ty TNHH Hương Linh
Cát làm VLXD TT
Thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy
4,4
3
Điểm mỏ
số 5
HKD Nguyễn Hữu Minh
Cát làm VLXD TT
Thôn 10, thôn 11, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
4,4
4
Điểm mỏ
số 13
DNTN Toàn Tiến Đăk Tô
Cát làm VLXD TT
Thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
4,3
5
Điểm mỏ
số 14
HKD Trương Thị Tú Thi
Cát làm VLXD TT
Thôn 5, xã Diên Bình,
 huyện Đăk Tô
4,5
6
Điểm mỏ
số 18
Công ty TNHH
Đồng Tâm
Cát làm VLXD TT
LàngĐăk Chum 2, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông
4,3
7
Điểm mỏ
số 19
Công ty TNHH
Tuấn Dũng
Cát làm VLXD TT
Làng Kon HNông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông
4,4
8
Điểm mỏ
số 25
DNTN Vận tải
Cửu Long
Đá làm VLXD TT
Thôn Bình Sơn, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy
4,2
9
Điểm mỏ
số 27
Công ty CP XD & SX VLXD
Đá làm VLXD TT
Thôn Kon Pring, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô
4,2
10
Điểm mỏ
số 28
Công ty TNHH MTV 501.1
Đá làm VLXD TT
Thôn 1 xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô
4,2
11
Điểm mỏ
số 29
Công ty TNHH
Hoàng Nguyên
Kon Tum
Đá làm VLXD TT
Thôn 6, xã Hiếu, huyện Kon Plông
4,6
12
Điểm mỏ
số 31
Công ty TNHH
Tuấn Dũng
Đá làm VLXD TT
Làng Tam Ring, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông
4,4
13
Điểm mỏ
số 32
Công ty TNHH Tuấn Dũng
Đá làm VLXD TT
Làng Ngọc Leng, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
4,4
Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum
Dự án kêu gọi đầu tư Thứ Sáu, 25/06/2010, 10:05

Công nghiệp khai khoáng ở Kon Tum cần gắn với qui hoạch chung

Tuy nhiên về quy mô năng lực sản xuất thì hầu hết các doanh nghiệp chỉ sử dụng công nghệ thô sơ để khai khoáng. Thậm chí có doanh nghiệp không có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực… nhưng cũng “gắng” tham gia vào lĩnh vực khai thác khoáng sản. Do đó, việc khai thác của các doanh nghiệp như hiện nay chỉ mới dừng ở “công nghệ” đem tài nguyên dưới lòng đất đi bán, và chủ yếu là cung cấp cho nhu cầu sử dụng trên địa bàn, chưa có sản phẩm xuất khẩu. Giá trị sản xuất ở mức thấp, bình quân giai đoạn 2005-2008 đạt 12 tỷ đồng/năm, hiệu quả kinh tế đem lại chưa cao, làm thất thoát lãng phí nguồn tài nguyên, mà còn xảy ra nhiều vấn đề bất cập về môi trường, trật tự an ninh xã hội và an toàn lao động, gây khó khăn cho công tác quản lý tại các điểm mỏ..

Hệ quả là thuế Nhà nước không thu được bao nhiêu, nhưng hậu quả để lại rất lớn: Hệ thống đường giao thông bị hư hỏng, ô nhiễm môi trường luôn đè nặng lên cuộc sống người dân như vùng mỏ đá, đất ở xã Chư Hreng (TP. Kon Tum); vùng mỏ đá ở xã Đăk Choong (Đăk Glei); khai thác cát ở các phường Trường Chinh , Thắng Lợi (TP. Kon Tum)…

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum cho biết, trong số trên 700 dự án đầu tư mới tất cả đều được lập và thẩm định về môi trường đúng theo qui định của pháp luật. Trong đó, số báo cáo đánh giá tác động môi trường do UBND tỉnh phê duyệt 77 dự án; báo cáo tác động môi trường do Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt là 9 dự án; số bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường do Sở Tài nguyên và môi trường cấp phiếu xác nhận là 498 dự án; và số bản cam kết bảo vệ môi trường do UBND các huyện, thị xác nhận là 181 dự án

Tuy nhiên kiểm tra hàng năm cho thấy, hầu hết các dự án sau khi có quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường của UBND tỉnh đều chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ dự án, “phớt lờ” chuyện đầu tư các công trình xử lý môi trường đúng như báo cáo tác động môi trường, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường-cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Một số nhà máy có đầu tư nhưng mang tính chất tạm bợ hoặc đối phó với cơ quan quản lý, vì vậy hầu hết các hệ thống xử lý chất thải đều không đạt theo yêu cầu, quá trình hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường

Tại bãi vàng Pô Kô nằm ngay dưới chân núi Sạc-ly huyền thoại, giáp ranh giữa 2 làng Kon Tu Pen và Kon Tu Zốp 1 (thuộc địa phận xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum), chúng tôi có dịp theo chân đoàn kiểm tra của Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kon Tum vào thời điểm tháng 2/2009, đây là một trong số ít những bãi vàng có trữ lượng khá lớn ở Kon Tum. Vì thế, nơi đây đã từng xảy ra tình trạng khai thác vàng bừa bãi đi cùng với tình hình mất an ninh trật tự, nạn ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường của dòng Pô Kô chảy ngang qua chân núi Sạc-ly, nơi thượng nguồn của nhiều nhánh sông đổ về xuôi… Hiện nay Kon Tum đã lập lại kỷ cương nơi đây và đã giao cho đơn vị chủ quản quản lý khai thác, nhưng hệ quả của những năm tháng “vàng tặc” hoành hành thì còn lâu mới khắc phục được!

Một bức tranh toàn cảnh về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản với gam màu rất sáng ở Kon Tum là đã rõ. Thế nhưng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực hết sức, đạt được những kết quả nhất định và góp phần không nhỏ vào sự sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, tuy nhiên hoạt động của ngành công nghiệp khai khoáng ở Kon Tum vẫn còn nhiều bất cập. Trước hết trong công tác thăm dò, việc thực hiện các đề tài nghiên cứu về địa chất của Trung ương và địa phương còn rời rạc, phân tán, không tập trung một đầu mối, tài liệu thiếu tính hệ thống; việc chuyển giao tài liệu từ Trung ương về địa phương không kịp thời, làm nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, không quản lý được nguồn tài nguyên. Các đề tài điều tra, nghiên cứu ứng dụng về khoáng sản của ngành khoa học và công nghệ trong thời gian qua cũng chỉ dừng lại ở mức độ là đề tài khoa học định tính, chứ chưa định lượng. Đến nay chưa có một đánh giá tổng quát và có hệ thống để làm cơ sở cho công tác lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản

Trước tình hình trên, đầu tháng 10/2008 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành những quy định, hướng dẫn việc: “Quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến một số khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2015” theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 3/10/2008 của UBND tỉnh Kon Tum

Máy xay đá và đãi vàng đang hoạt động tấp nập tại bãi vàng Pô Kô (tháng 2/2009).

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Bộ: Về định hướng phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trong thời gian tới phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản của quốc gia và quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; phù hợp với yêu cầu củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ các công trình văn hoá, bảo vệ môi trường sinh thái tại các địa bàn có khoáng sản. Trước mắt, Kon Tum sẽ tổ chức thăm dò các mỏ đã qua tìm kiếm đánh giá và xác định được triển vọng khoáng sản hoặc các mỏ, điểm quặng đang được các nhà đầu tư quan tâm, để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật. Cùng với việc tăng cường công tác quản lý khai thác, chế biến khoáng sản, Kon Tum sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, chế biến khoáng sản và người dân ở các vùng giàu tiềm năng khoáng sản, nhằm quản lý tốt hoạt động khai thác, xuất khẩu khoáng sản, tập trung xuất khẩu khoáng sản theo một đầu mối để đảm bảo tính thống nhất và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong khai thác, chế biến khoáng sản.

Việc thẩm định phê duyệt các dự án đầu tư hoạt động khoáng sản phải gắn liền với phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; có giải pháp hợp lý về bảo vệ môi sinh môi trường trong hoạt động khoáng sản; có biện pháp chế tài đủ mạnh để chấn chính, hoặc thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các DN không chấp hành đúng pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như không thực hiện đúng nội dung cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường

Việc ban hành và áp dụng quy chế đấu giá mức nộp ngân sách trong khai thác khoáng sản và quy định mới về quản lý khoáng sản để phù hợp với các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Khoáng sản, góp phần thực hiện tốt hơn việc quy hoạch, khai thác khoáng sản trên địa bàn theo Chỉ thị Số: 26/CT-TTg ngày 1/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, cũng là hướng là mà tỉnh đặc biệt quan tâm

Theo Báo Thương Mại – 25/05/2009

(còn tiếp)

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.