Đọc tiếp “Chương 2 “Những hồn ma của Mao” của Jasper Becker.

 • văn học
 • ĐỌC

 • les grandes famine de Mao
 • CHƯƠNG 2

 • Những người khốn khổ vì nạn đói hãy vùng lên
 • *Tại Trung quốc,điều mà người ta gọi là sự bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo là không có cách phân biệt được giữa các người nghèo nhiều và các người nghèo ít.
 • – Lời của ông Tôn Dật Tiên-
 • *Hãy vùng lên các người bị đày đọa ở trên địa cầu này
  *Hãy vùng lên các người khốn khổ vì nạn đói.
 • -Lời của bài Quốc Tế Ca-

mao

 • Ở Trung quốc, đối với các người nông dân thì tất cả các ý nghĩa của: Dân Chủ, Tự Do và chủ nghĩa cộng sản, tất cả đều gồm vào là phân chia điền địa. Từ thời xa xưa, các người nông dân đã từng ủng hộ các cuộc nổi loạn với hy vọng là các người thắng cuộc sẽ phân chia đất đai cho họ. Mỗi khi một triều đại mới được thiết lập, vị tân Hoàng Đế đã hủy bỏ có phương pháp tất cả các khoảng tiền nợ, các số tiền nợ về đóng thuế, các khoảng tiền về các hợp đồng cho thuê đất canh nông và các hợp đồng khác. Cho đến các nơi có các mồ mả của các triều đại trước, các nơi này cũng được san bằng. Các người quân nhân của vị tân Hoàng Đế cũng được phần thưởng bằng cách được ban cho các khu điền địa với đất tốt, còn các người ủng hộ triều đại cũ thì bị tịch thu tất cả tài sản. Dưới triều đại nhà Thanh, dân số đã gia tăng có thể gọi là bùng nổ, kèm theo các hệ quả trực tiếp, việc thiếu các diện tích canh tác cho nông nghiệp, đã khiến cho các người nông dân đã có lại ý chí của tổ tiên, phải có một sự thay đổi trong nước. Một dịp mới đã đến cho các người nông dân đó là sự bành trướng mau chóng của cuộc nổi loạn của phong trào Thái Bình Thiên Quốc nổi lên chống lại triều đình Mãn Thanh. Phong trào này hứa là sẽ thiết lập điều luật điền địa mới cho Thiên Quốc. Người cày sẽ có ruộng, ruộng đất sẽ được phân chia công bằng cho tất cả các gia đình nào đã ủng hộ phong trào Thái Bình, tùy theo số nhân khẩu của mỗi gia đình. Các người sáng lập ra phong trào Thái Bình đã ước mong là sẽ lập được một Nhà Nước sẽ đi dần đến cộng sản, và Nhà Nước này sẽ thâu gom lại các số nông sản thặng dư vào các kho chứa cộng đồng, và các người phụ trách sự an ninh trong xã hội sẽ được ủy nhiệm việc kiểm soát những việc gì sẽ xảy ra trong các tổ gồm 25 gia đình (Nhị thập ngũ gia liên bảo).Phong trào Thái Bình Thiên Quốc đã bại trận vào năm 1864,nhưng khi triều đại nhà Thanh bị sụp đổ vào năm 1911, các người nông dân vẫn hy vọng là sẽ có một cuộc phân chia toàn diện về điền địa. Sự mong đợi của các người nông dân đã không diễn ra và họ đã thất vọng ngay sau khi triều đại này sụp đổ và các người tân lãnh đạo Trung quốc vẫn hứa hẹn là điền địa sẽ được phân chia trong một ngày gần đó.Ông Tôn Dật Tiên đã tuyên bố là “người cày sẽ có ruộng” và ông này đã đưa ra một chương trình sẽ là làm công bằng việc sở hữu điền địa.Trước ngày ông Tôn Dật Tiên qua đời, các người quốc gia đã đặt vấn đề nông thôn lên mục tiêu ưu tiên trong chương trình chính trị. Vào năm 1924, bản tuyên ngôn của Quốc Dân Đảng (KMT) trong kỳ đại hội toàn quốc đã nhấn mạnh:

  “Trung quốc là một nước canh nông và các người nông dân là một giai cấp đã phải chịu khổ hơn các giai cấp khác. Quốc Dân Đảng phải có một chính sách là các người nông dân không có đất và các người cấy rẽ (tá điền), các người này phải được Nhà Nước cấp đất để canh tác. Nhà Nước có bổn phận lo việc “dẫn thủy nhập điền” cùng với việc khai phá các đất bỏ hoang để làm gia tăng các khả năng sản xuất nông nghiệp. Các người nông dân phải được vay vốn để ăn và để làm mùa với lãi xuất nhẹ và họ sẽ không bị bắt buộc phải vay với tiền lời quá cao làm họ phải mắc nợ suốt đời. Nhà Nước phải thiết lập các Quỹ Nông Tín ở khắp nơi trên toàn quốc. Và về sau cho đến khi nào các người nông dân có thể được việc vui sống.

  Khi các người quốc gia còn liên hiệp với các người cộng sản, các người quốc gia đã thiết lập một Học Viện để đào tạo một phong trào nông dân, và Mao là con của một địa chủ ở tỉnh Hồ Nam đã tham gia nhiều vào Học Viện này. Vào năm 1924, Mao trở thành nhân viên “phụ khuyết” của ủy ban hành pháp của Quốc Dân Đảng (KMT) và trở thành Hiệu Trưởng của Học Viện này. Hơn mọi người ở trong đảng cộng sản Trung quốc, Mao đã là người biện hộ cho “vấn đề chính cho cuộc cách mạng quốc gia” Các người sáng lập ra đảng cộng sản Trung quốc phần lớn là các người trí thức, họ là thị dân và đã có các tư tưởng của Tây phương và họ đã nghiên cứu các biến cố ở Âu Châu, đặc biệt là ở nước Nga. Khi các người trí thức sáng lập ra đảng cộng sản, họ đã đặt tên là Đảng của công nhân (Gong Chan Dang) để cám dỗ các người nông dân và coi như là để “phân chia điền địa” Nhưng mặc dù vậy, họ đã chấp nhận giáo lý Mát Xít với đường hướng là các người lao động – các người vô sản ở thành thị – sẽ là các người tiên phong của cuộc cách mạng. Mao, về phía của ông, đã ý thức là tại Trung quốc, chính là các người nông dân sẽ đem lại chính quyền cho Đảng. Về sau, Mao đã nói với một ký giả người Mỹ là ông Edgar Snow: “Người nào được sự ủng hộ của các người nông dân, người đó sẽ được Trung quốc. Người nào giải quyết được vấn đề điền địa, người đó sẽ được sự ủng hộ của nông dân.”

 • faminemao6
 • Như vậy, ở các vùng nông thôn, các người cộng sản đã hứa sẽ thực hiện các cuộc cải cách điền địa bằng cách phân chia công bình các điền địa, bãi bỏ các sắc thuế và các khoản nợ. Và trái ngược lại với các người quốc gia chỉ hứa là sẽ cải cách điền địa, các người cộng sản đã thực hiện ngay tại các vùng mà họ kiểm soát. Như ông Dean Acheson là ngoại trưởng của Mỹ quốc vào năm 1948, ông đã nói khi các người Quốc Dân Đảng đã bại trận: “Tất cả cuộc tuyên truyền của cộng sản đều thiên về các lời hứa giải quyết vấn đề điền địa. Các người Quốc Dân Đảng đã chỉ có vài giải pháp để giải quyết nhưng họ đã thất bại vì đã không có được các kết quả thực tiễn. Lời hứa của các người cộng sản là cho mọi người một phần đất, lời hứa này đã cho phép các người cộng sản, hoạt động ở các vùng nông thôn, tuyển mộ được các người nông dân, không có đất để canh tác, sung quân vào các lực lượng võ trang của cộng sản. Trong năm 1927, Mao đã viết một bài tường trình về vấn đề nông dân ở tỉnh nơi ông sinh quán, bài tường trình được rất nhiều người biết đến: Mao đã tiên đoán là trong một thời gian sắp đến sẽ có hàng trăm người nông dân, thuộc các tỉnh ở miền Nam và miền Bắc Trung quốc sẽ nổi dậy như một cơn gió lốc hay như một trận bão và sẽ trở thành một lực lượng phi thường và mau lẹ mà sẽ không có một quyền lực nào, dù có to lớn đến một bực nào đi nữa, cũng không có thể chế ngự được cuộc nổi loạn này. Lực lượng nông dân nổi loạn sẽ bẻ gãy các giây xiềng xích đã trói buộc họ. Vào ngày hôm nay và lực lượng này sẽ tiến lên trên đường giải phóng.Các người quốc gia đã cố gắng thực hiện các chủ trương cải cách điền địa với chính sách của họ, nhưng các người quốc gia đã bị các sự lệ thuộc của họ và các sự lệ thuộc này đã gây cản trở cho họ. Các sự lệ thuộc này là do các vị lãnh chúa sứ quân gây ra vì các vị lãnh chúa này là chủ nhân ông của các vùng đất đai – điền địa rộng lớn vì bên cạnh các vị lãnh chúa này có các tiểu địa chủ và tiểu quý tộc đã ủng hộ các vị lãnh chúa. Tất cả các người là sở hữu chủ một diện tích điền địa, dù chỉ là một diện tích nhỏ bé, họ đều kinh sợ việc phân chia điền địa cưỡng bách của các người cộng sản. Trong các ủy ban được gọi là các Sô Viết của Đảng đã được thành lập, các người điền chủ và toàn gia đình của họ đều bị giết hết tất cả và ruộng đất của họ đã được tái phân chia cho các người nghèo.
 • faminemao1
 • Đa số giới nông dân Trung quốc đều không giàu có và cũng không là nghèo và không có đất để canh tác, nhưng đã có một hiện trạng về sự phân chia rất tế nhị trong sự nghèo khó. Không nghĩ đến cá chi tiết các người cộng sản đã phân chia giới nông dân ra ba giai cấp khác nhau: các người phú nông, các người trung nông và các người bần nông. Đối với các người cộng sản đang công tác ở các vùng nông thôn, vấn đề then chốt là biết được các chi tiết của giới trung nông và phải gây cho các người trung nông biết được họ sẽ hưởng được gì trong việc tái phân chia về quyền sở hữu điền địa, và nếu như không, như các người trung nông ít ra họ đang là sở hữu chủ sẽ vì sợ hãi sẽ bị tịch thu đất đai của họ, họ sẽ đi ủng hộ các người quốc gia vì họ tin là các người quốc gia sẽ đạt được sự ổn định về chính trị. Về điểm này, các người cộng sản đã có được sự may mắn vì các nhà cầm quyền lực của chế độ Cộng Hòa Dân Chủ Trung Hoa đã thất bại về việc thực hiện những điều gì mà mọi người đang trông đợi ở nơi họ để thay đổi một xã hội mà “chủ nghĩa gia trưởng” truyền thống của các chính phủ liên tục. Sau khi triều đại Mãn Thanh đã sụp đổ, các kho lúa dự trữ của Nhà Nước đã bị xao lảng, có thể nói đã đóng cửa, các nông sản và lương thực đã được bán ra và các vị lãnh chúa đã thu các số tiền bán lương thực vào túi riêng của họ. Vì vậy đã không còn các dự trữ về lương thực khi xảy ra nạn đói. Các cơ quan phụ trách cũng không nghĩ đến việc miễn thuế khi xảy ra các vụ mất mùa, như theo truyền thống đã có, là vua miễn thuế cho các người dân khi xảy ra mất mùa, khi mà các số tiền thuế đã không được dùng để tăng cường cho việc bảo trì các chiếc đê hay các bờ sông. Vì vậy các người quốc gia đã phá bỏ “khế ước xã hội” và khế ước này đã kết hợp giới nông dân với các người lãnh đạo quốc gia, khế ước này đã có từ lâu, có từ thời các triều đại đầu tiên và có thể nói là các người quốc gia chính là tự họ đã gieo các mầm của sự thất bại cuối cùng.Cũng không thể nhận định là các người cộng sản muốn tái lập lại một triều đại phong kiến: các người cộng sản muốn thiết lập một cái gì mới mẽ. Các người lãnh đạo đảng cộng sản và các người cố vấn đều được đào tạo ở Moscou, và họ muốn áp dụng tư tưởng của Karl Marx, của Lénin và của Stalin. Trong bản tuyên cáo của Đảng cộng sản, Karl Marx đã không có trù liệu việc phân chia đất đai với các người tiểu nông dân, nhưng tổ chức nền canh nông theo quy mô của các xí nghiệp kỹ nghệ. Karl Marx đã đề cập đến việc hủy bỏ chế độ sở hữu điền địa, cải tiến điền địa trong một chương trình chung. Tổ chức các đội quân kỹ nghệ cho nền canh nông với việc liên hiệp giữa nền canh nông và nền kỹ nghệ biến chế đi đến việc dần dần hủy bỏ sự phân biệt giữa các thành phố và nông thôn.
 • hoa hướng dương Nga
 • Vào năm 1927 tại nước Nga, sau khi các người bôn sê vít đã đoạt được chính quyền, họ đã tái phân chia ruộng đất cho các người nông dân, nhưng rồi sau đã mau tịch thu lại các ruộng đất này để thiết lập các nông trại kỹ nghệ to lớn mà Marx đã chủ trương. Vì vậy, đã có các nông trại Nhà Nước và các sự tập hợp trở lại để làm việc tập thể gọi là các nông trường tập thể gọi là kolkhoze. Như đã biết ước vọng của các nông dân là có được đất để canh tác và các nông dân không muốn phải theo một lược đồ ảo tưởng, các người cách mạng Nga đã thất vọng. Người sáng lập ra chủ nghĩa Mát Xít Nga, ông Georgi Plekhanov là người dẫn đầu, ông này đã mô tả về người nông dân Nga giống như “người cày dã man” ác độc và không thương xót, giống như các con trâu bò mà suốt đời đã không có được một sự suy tư. Và ông Maxime Gorki, một trong các nhà văn mà các người bôn sê vít ưa chuộng, ông Gorki đã phiền trách các người nông dân về tính chất cá nhân của loài thú và thiếu sót hoàn toàn về lương tâm xã hội. Lénin cũng thường hay thích thú mà kể ra các câu nói của Marx về sự “ngu ngốc của đời sống nông thôn” và nghĩ rằng đã lâu không có tư tưởng tập thể do truyền thống hay do bản năng, người nông dân là người quyết liệt về cá nhân tính và đê tiện. Lẽ dĩ nhiên, Marx và Lénin đã coi người tiểu chủ đất là một tên khi đẻ ra đã là một tên tư bản, không thể sửa chữa được và ngày qua ngày, giờ qua giờ, các nguồn sản xuất nhỏ sẽ làm sinh ra chủ nghĩa tư bản. Vào lúc đầu, giới nông dân có thể là hữu ích, nhưng tất cả những gì mà Marx đã nói về cuộc Cách Mạng vô sản chỉ có thể có được với sự hỗ trợ của giới nông dân như đã được biểu hiện của các sự nổi loạn của các người nông dân Đức quốc, đã từng xảy ra vào thế kỷ thứ 16, nhưng quyền lợi của họ lại bất đồng. Vào năm 1905, Lénin đã viết và đặt câu hỏi: “Dân Chủ là cái gì ?” Và Lénin đã viết là mặc dầu là “một chế độ dân chủ của giới vô sản và của giới nông dân” có thể là đã có vào lúc khởi đầu, và đó không có gì khác hơn là một thao tác có tính cách chiến thuật. Đến về sau “sẽ trở thành lố bịch” để nói đến sự đơn thuần của ý chí của giới vô sản và giới nông dân, về các quy tắc về dân chủ: và khi đó chúng ta phải nghĩ đến việc chuyên chế vô sản và của xã hội.”

  Các lý thuyết của Moscou, mà các người cộng sản Trung quốc đã “nuốt chững” và các người cố vấn Sô Viết như Borodine và Otto Braun, tất cả đều là căn bản để làm một sự phân tích về phong kiến như đã có tại Âu Châu và ở nước Nga vào thế kỷ trước. Đến khi các người cộng sản Trung quốc trong tương lai là các ông Lưu Thiếu Kỳ (Liu Shao Qi) hay là ông Đặng Tiểu Bình (Deng Xiao Ping), các ông này từng là sinh viên của trường Đại Học của các công nhân của phương Đông, các tài liệu học tập của họ đều thiên về việc giải phóng các người nông nô, lật đổ các giới quý tộc chủ nhân điền địa và tập trung lại các khoảng đất lớn của các chế độ phong kiến ở các nước Đức, Pháp hay ở Nga. Tại Trung quốc thì tình thế lại khác hẳn; các người giáo sĩ dòng Tên đã đến Trung quốc vào thế kỷ 18 đã nhận thấy, cùng với các thiên nghiên cứu của một giảng viên đại học là ông R.H. Tawney, bản nghiên cứu này đã được công bố vào các năm thuộc thập niên 1920 là: tại Trung quốc không có giới quý tộc chủ nhân điền địa, cũng không có giới tiểu chủ điền địa giống như các người chủ quý tộc người Phổ hay là các người squire (lớp quý tộc “cỡ thấp” ở nước Anh). Tại Trung quốc cũng không có các quyền thừa hưởng của phong kiến, và cũng không có các đất đai sở hữu cơ nghiệp mà sự bảo trì cần phải có sự lao động của các sự lao dịch bắt buộc. Và khác hẳn với Châu Âu, tại Trung quốc đã không có các khu rừng, các đồng cỏ và các nơi được gọi là tài sản công cộng. Các bản thống kê của bộ Canh Nông đã ghi là vào năm 1918, ở Trung quốc đã có một số lớn địa chủ trong giới canh nông so với người địa chủ ở các nước Đức, Nhật Bản hay ở Mỹ quốc. Tại Trung quốc đã có 51,6% các chủ đất đứng ra tự canh tác và trong số các người này có 22,8% đã có đất để cho người khác thuê để canh tác.

 • nạn đói tại TQ thời Mao
 • Các người quan sát khác nhau đều đã nhấn mạnh, không trừ người nào, về việc giới người Trung quốc rất quyến luyến đến đất đai của họ khi họ là sở hữu chủ. Một vị bá tước người Đức đã đi du lịch tại Trung quốc, hồi thế kỷ 19, đã viết: “Trên thế giới này chỉ có các người nông dân Trung quốc là đã tỏ ra rất chân thật tuyệt đối và đã tỏ ra sự quan hệ với đất đai của họ. Ở tại đây cả cuộc đời của các người nông dân này và cho đến ngày họ chết vẫn là ở trên các phần đất mà họ đã thừa hưởng được của các người tổ tiên. Con người là thuộc về đất và ngược lại, đất thuộc về người và các người này không để các người con bỏ đất để đi nơi khác. Nhà xã hội học Fei Xiaotong đã viết, vào cuối thập niên 30 “Danh vọng, tham vọng, tận tâm, được sự tán thành của xã hội: tất cả các việc này đều liên hệ với đất đai. Ở tại các ngôi làng, người ta đã phán đoán con người tốt hay xấu là tùy theo sự lao động của con người đó. Một trang trại không được dọn cỏ thì người chủ nhân của trang trại này được coi là đã không tích cực làm việc. Vì vậy động cơ lao động còn mạnh hơn cái đói. Đã từ lâu, các người nông dân đã có quan niệm là có được đất đai là có được sự an toàn nào đó. Dù là đã có các mùa thu hoạch kém đi, đất đã không bao giờ làm cho họ thất vọng hoàn toàn, vì họ vẫn còn hy vọng một ngày mai dồi dào và việc này đã khuyến khích họ và việc này đã thỉnh thoảng xảy ra.”
  Trong quyển sách của bà Pearl Buck với tựa đề: “Đất đai Trung quốc” nhân vật chính của quyển sách này là Wang Lung, nhân vật này đã không hiểu là một người nào đã nghèo khó đến tột bực lại có thể lìa bỏ mảnh đất của mình ? Ông Wang Lung đã nói: “Nó bán đất của nó ? Chắc chắn là nó đã nghèo đi. Đó là máu, là thịt của mỗi người.”Lénin và Stalin đã không hề đưa ra lý thuyết đấu tranh giai cấp ở các giai cấp ở nông thôn, nhưng các người cộng sản Trung quốc đã lại dùng việc đấu tranh này và để qua một bên sự quan hệ về đất đai của nước này. Các người phú nông ở nước Nga, được gọi là các người koulak, họ đã bị buộc tội bóc lột sức lao động của các người khác và cho vay lấy lãi nặng. Các người cộng sản Nga đã cố gắng thuyết phục các người nghèo gia nhập vào đội ngũ của họ để tấn công các người koulak, nhóm các người koulak có nhiều ảnh hưởng ở các vùng nông thôn và các người koulak là những người đã chống lại việc tập thể hóa ruộng đất. Vào năm 1918, ủy ban hành pháp trung ương của nước Nga đã nhận xét rằng: “Chúng ta cần phải nghiêm trọng chuyên tâm vào vấn đề phân chia các người dân ở ngôi làng ra thành các giai cấp và thiết lập thành 2 phía chống đối nhau bằng cách khởi động các từng lớp dân chúng chống lại các người phú nông koulak – Chỉ khi nào chúng ta có thể chia các người dân ở các ngôi làng thành 2 phía và khơi động được việc đấu tranh giai cấp cũng như ở các thành phố, chúng ta đã hoàn thành được việc ở nơi này cũng như ở nơi kia, tức là cả 2 nơi.

  Các người cộng sản Nga đã phát động một cuộc chiến tranh “không nhân nhượng” chống lại các người koulak và đưa đến cao điểm là đi đến việc “giết hết các người koulak” trong kế hoạch ngũ niên của Stalin, từ năm 1928 đến năm 1933. Việc tập thể hóa đã lan rộng đến toàn thể giới nông dân. Vào tháng 12 năm 1929, Stalin đã ra lệnh thủ tiêu tất cả các người koulak và coi các người này là một giai cấp và Stalin đã ra lệnh thủ tiêu cả triệu người hay đưa các người koulak đi đày ở các trại lao động khổ sai. Một chính sách như vậy  rất có thể thực thi được tại Trung quốc và đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi giữa các người cộng sản lãnh đạo. Việc tuyển mộ dễ dàng các người nông dân nghèo khốn cùng và là các người tuyệt vọng hơn cả, nhưng lại đúng hơn đối với các người nông dân trung lưu hay là các người nông dân giàu có ? Vậy Đảng có cần đến việc hỗ trợ của các người nông dân giàu có hay là về sau sẽ xét đến các người này ?

  Đối với các người Nga, thì đây là một vấn đề khá “tinh tế” để thiết lập một sự phân biệt đã được định đoạt; đối với và tại Trung quốc, trong các năm thuộc thập niên 1930, vấn đề này vẫn còn là phải đặt ra. Vào lúc khởi đầu, các người cộng sản chỉ kiểm soát được các vùng đất nhỏ và vẫn còn cần dùng các người nông dân để thực hiện các công việc trồng tỉa. Như ông Sun Yat Sen đã nói là mọi người nông dân đều là các người nghèo, và người ta khó thực hiện được việc phân biệt được những gì đã có giữa các người nông dân. Trước năm 1949, số các người nông dân không có đất để canh tác và số các người có đất mà không canh tác, tổng số các người này đã lên đến 10% của toàn số dân sinh sống ở các vùng nông thôn. Các người cấy rẽ (tá điền) hay là lao động canh nông với tính cách làm thuê, các người này chỉ là một lực lượng nhỏ bé trong lực lượng lao động ở nông thôn. Thêm vào, ở trong nhiều ngôi làng, phần lớn các người dân đều cùng thuộc về một gia đình hay họ hàng xa gần với nhau, có khi là hai gia đình. Có khi cả một làng chỉ có một tên họ. Người tộc trưởng của một thị tộc. Người gia trưởng của tộc họ thường là người sở hữu chủ của của nhiều phần đất và người này là người hay giúp đỡ nhiều nhất cho các người có quan hệ dòng máu hay là họ hàng, bằng cách cho vay tiền bạc hay là dùng như nhân công cho các đứa cháu trong lúc gặt mùa. Vì vậy, khi người cộng sản đả kích người tộc trưởng, các người cộng sản có thể bị cả dân làng chống lại họ.

  Trong các vùng đất mà các người cộng sản đã kiểm soát được, các người cán bộ cộng sản đã phân loại các gia đình nông dân ra thành bần nông, trung nông hay là phú nông. Việc phân loại này được căn cứ trên số lượng nông sản thu hoạch được sau mỗi mùa gặt hái trong năm. Đảng đã coi là địa chủ các người nào sở hữu đất đai nhiều hơn cả, người này đã cho thuê đất để canh tác hay là đã gọi thuê các nhân công để canh tác các đồng ruộng mà người này là sở hữu chủ. Và cũng được coi là phú nông là người nào đã tự tay mình canh tác các ruộng đất và có thuê mướn thêm nhân công để phụ sức canh tác. Hai tầng lớp người này đã được đồng hóa vào giai cấp các người bóc lột, và sự giàu có của họ đã được coi là thủ đắc bất chính, vì họ đã thủ lợi trong việc hưởng thụ sức lao động của các người cấy rẽ (tá điền) hay là của các người công nhân mà họ đã thuê mướn. Được phân loại là người trung nông là người đã có được một ít đất (điền địa) và lao động thêm bằng cách canh tác trên các phần đất của người khác. Người bần nông được tập họp lại thành một nhóm là các người chỉ có một mảnh đất rất nhỏ mà họ tự canh tác, và các người cấy rẽ (tá điền) hoàn toàn thời gian hay bán thời gian. Một khi các người này đã được gắn các “phân loại” này, thì sẽ không có việc thay đổi hay chuyển khác như đã có truyền từ thế hệ này cho thế hệ sau. Vào năm 1931, khi Mao và các người lãnh đạo cộng sản còn đóng căn cứ ở trong các vùng núi non của tỉnh Jiang Si (Kiang Si), họ đã thực thi một cuộc cải cách điền địa, có thể gọi là vô nhân, được coi là không có trong cao đỉnh của cuộc cải cách của các người vô sản. Các người trung nông được cho phép giữ lại các phần đất của họ, nhưng đất của các người phú nông thì bị tịch thu và họ được đền bù lại bằng các phần đất ít phì nhiêu hơn. Về sau, tại vùng Diên An (Yan’an) đã bị hạn hán vì vậy đã bị bần cùng đi, vì vậy Mao đã lãnh đạo để thành lập một căn cứ mới vào năm 1935. Mao đã nhấn mạnh là phải theo tư tưởng của Stalin về sự đấu tranh giai cấp phải được áp dụng triệt để. Trong 14 năm kế tiếp, đảng cộng sản đã gia tăng ảnh hưởng và quyền lực trên nhiều vùng đất và tại tất cả các nơi, họ cũng đã áp dụng chính sách này. Các người nông dân đã được phân loại ra thành các giai cấp, và thường là người gia trưởng hay là người địa chủ là các người bị đưa ra đấu tố, và có thể bị giết chết, khi mà đảng cộng sản đã phát động chiến dịch trừng phạt các địa chủ.

  Theo các tài liệu chính thức của đảng cộng sản đã công bố trong nhiều thập niên, thì khó mà biết được về việc đấu tranh giai cấp đã diễn ra cách nào ở các làng quê ở Trung quốc và đã từng xảy ra với cường độ nào và thô bạo như đã diễn ra tại Liên Sô. Các người văn sĩ đã đi đến phỏng vấn Mao tại Diên An, như ông Edgar Snow, tất cả các người này đã lấy làm nhạy cảm về các cố gắng của Đảng đã giúp đỡ vật chất cho các người nông dân nghèo. Cũng như ông William Hinton đã viết về lịch sử của một ngôi làng tại Sơn Tây (Shan Xi) hay là việc bà Hàn Thúy Anh đã tường thuật coi là hình ảnh rất tốt về cuộc cải cách điền địa của người cộng sản. Các vị này có một cách nhận định về các việc quá độ đã xảy ra trong cuộc cải cách và coi đó là một sự đột nhiên đáng tiếc, nhưng cũng được coi là dễ hiểu vì sự nổi giận của các người nông dân.

  Dù trên hết, trong các năm gần đây đã được công bố các niên giám tường thuật về các cuộc cải cách điền địa đầu tiên và đã chứng tỏ đó là các chiến dịch khủng bố tàn nhẫn để chống lại tất cả các người nào là sở hữu chủ hay đã có bất cứ vật gì. Trong năm 1947, Mao đã viết bản phúc trình về phong trào nông dân ở tỉnh Hồ Nam (Henan) và với bản phúc trình này, Mao đã tỏ ra minh bạch: “Chúng ta cần thiết lập một sự khủng bố ngắn hạn tại các vùng thôn quê. Cuộc cách mạng không phải là một bữa ăn của giới thượng lưu hay là viết một bài báo, người ta không thêu một bức tranh. Cách mạng là một cuộc nổi dậy.” Và từ thời kỳ này, trong mọi trường hợp, các người lãnh đạo Đảng đã ra lệnh cho tất cả các người cán bộ phải giết chết tất cả các người địa chủ cùng với các người ủng hộ địa chủ, và khuyến khích các việc cướp phá và đốt nhà. Và gần đây đã có xuất bản tác phẩm của ông Zhao Xiaomin: Lịch Sử của cuộc Cải Cách Điền Địa tại Trung quốc, 1921-1949. Tác phẩm này đã xác định là đã có vài người cán bộ đã không làm đúng các chỉ tiêu của chính sách, đã bị giết chết. Theo như sự nhận xét của ông Zhao, thì vào năm 1931, việc thực thi chính sách cải cách điền địa tại Trung quốc thì cũng tàn bạo giống như ở Liên Sô, và có thể nói là tàn bạo hơn.
  “Khởi từ năm 1931, các người cộng sản Trung quốc các chỉ thị của tổ chức Komintern (Cộng Sản Quốc Tế) là các người địa chủ không còn có quyền là chủ nhân điền địa và họ chỉ còn ngồi mà đợi chết. Tại Trung quốc cũng có nhiều người địa chủ đã bị kết án lao động khổ sai và cũng có các người khác đã bị đuổi đi khỏi nơi họ cư trú, tất cả các việc này là do đảng cộng sản phát động và kiểm soát, và cũng có các người địa chủ khác cũng đã bị giết chết. Cũng đã giống như ở Trung quốc, các người koulak (phú nông) cũng đã bị giết chết và tất cả các tài sản của họ đã bị tịch thâu. Khẩu hiệu đã được đưa ra là “giết chết hết các người nông dân có của.”

  Và gần đây, đã có xuất bản quyển sách “Niên giám của cuộc Cách Mạng Đất Đai, 1927-1937 của tác giả Tong Yingming, sách này đã nhận định vào lúc khởi đầu cuộc cách mạng này, các người cộng sản đã muốn làm hơn các người Nga. Tác giả đã viết là sau năm 1929, khi người cộng sản phát động chính sách canh nông tập thể thì họ muốn đạt được các thành tích cấp tiến hơn Liên Sô. Các người cộng sản Trung quốc đã chống lại việc sở hữu chủ đất đai, cấm việc bán đất và thuê dụng các nhân công và việc này đã khiến xảy ra sự chống đối của các người nông dân và các người quân nhân vì các người này muốn trở thành sở hữu chủ đất đai. Ông Tong và vài người khác đã nhận định là vào các năm thuộc thập niên 30, người ta vẫn tiếp tục tái phân chia đất đai cho các người trung nông, nhưng chính sách này đã được giảm bớt đi khi các người cộng sản đã hiệp lực với các người Quốc Dân Đảng khi chiến tranh xâm lăng do người Nhật Bản gây ra hầu để đạt được một sự thống nhất chống xâm lăng. Và vào lúc đó đất đai đã không bị tịch thâu và lãi xuất tiền cho vay, cũng được hạ xuống.

  Sau năm 1946, chính sách được thi hành là bảo vệ các người phú nông và trung nông trong những vùng do người cộng sản kiểm soát. Một đạo luật tạm thời về cải cách điền địa được ban hành vào năm này đã chứng tỏ một đường lối ôn hòa trên lý thuyết, nhưng đã không thực dụng khi được thi hành. Dù là đã có việc là các người, chính họ, đang canh tác trên các sở đất của họ, họ cũng bị xếp loại vào là địa chủ. Những người nào, mà cha mẹ hay ông bà được xếp lại là Đại Địa Chủ, những người này cũng bị hành quyết, và mồ mả  của cha ông cũng bị san bằng, và cha mẹ của các người này cũng bị tra tấn nếu họ bị nghi là đã cất giấu vàng hay bạc. Đạo luật năm 1948, hình như đã che chở cho các người trung nông, nhưng khi thi hành đạo luật này đã được đưa ra ưu tiên việc thỏa mãn các sự đòi hỏi của các người bần nông để các người này có được thêm đất để canh tác, và cũng có thêm được các chiếc xe và các con lừa để kéo các chiếc xe này.

  Những người đã là các thành phần ủng hộ Mao trong chính sách Bước Nhảy Vọt lớn và trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa, các người này đã là các người đi đầu trong việc giai cấp đấu chiến với nhau. Ông Chen Boda, người cố vấn thân cận của Mao, trong các thời gian này, ông này đã có làm một bản nghiên cứu về Tiền Thuê đất để cày cấy ở Trung quốc vào năm 1945. Ông Chen đã chứng minh về việc phải cần sử dụng các phương pháp gắt gao dù là hà khắc và đã được chứng minh tổng quát về việc các người địa chủ hay là các người koulak đã bóc lột các người nông dân.

  Một nhân vật khác, ông Khang Sinh (Kang Seng) đã là người chỉ huy và thực hành việc tiêu diệt các người chống đối Mao ở trong Đảng khi diễn ra cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Ông Khang Sinh cũng là người chủ trương tiêu diệt các người phú nông. Một thiên khảo cứu về cuộc đời của ông Khang Sinh, có tựa là “Trong móng vuốt của con Rồng” thiên khảo cứu này đã căn bản trên các tài liệu văn khố của Đảng, đã tả lại một cuộc viếng thăm của ông Khang, tại tỉnh Gansu vào năm 1946 để kiểm soát việc cải cách điền địa. Ông Khang đã tố cáo các người lãnh đạo tỉnh này đã là các người “xa rời chính hữu khuynh” chính sách của Đảng và khi ông Khang trở về Diên An, ông đã thuyết trình nhiều lần tại trường học trung ương đào tạo cán bộ Đảng để tố cáo các việc có khuynh hướng “nhân từ” đối với các người địa chủ. Các người đồng tác giả của thiên nghiên cứu này đã ghi về các lời chỉ trích cay độc của ông Khang về việc đã xảy ra nhiều việc trả thù đã xảy ra ở các ngôi làng. Thay vì chỉ đơn giản việc tịch thu các của cải và nhà đất, và nhân danh cho công lý của xã hội, họ đã đi đến việc giết chết các người địa chủ và các người phú nông.

  Sau này, ông Khang đã liên tiếp đến ở tại một hạt trong tỉnh Sơn An Tây (Shaanxi) để kiểm soát việc phát động cuộc cải cách điền địa và ông cũng chủ trương việc giết chết các địa chủ như là thuộc vào chương trình của cuộc cải cách này. Một cơn cuồng dại này đã đến với các người cán bộ và các người có thiện cảm với Đảng. Trong một hạt ở tại Lin, đã có hai người trung nông đã ủng hộ các người cộng sản chống lại cuộc xâm lăng của quân đội Nhật Bản, hai người trung nông đã bị đưa ra đấu tố. Một trong hai người trung nông này tên là Niu (tên Niu chỉ một con bò cái bị xỏ mũi). Người trung nông này đã bị xỏ mũi bằng một cái vòng sắt và người con trai của người trung nông này đã cầm sợi giây buộc vào chiếc vòng sắt và lôi người cha đi diễn khắp các nẻo đường đi trong làng. Và cũng vào thời điểm này, các người thành viên của Đảng và các người cán bộ, các người nào không thuộc thành phần nông dân hay là công nhân, họ đã bị điều tra và đã bị tố cáo và đánh đập trong các buổi tố cáo nhiều người. Việc này do ông Khang bắt buộc phải làm và ông cũng bắt buộc các người có cha mẹ ở vào một địa vị “hơi cao” hơn các người khác, các người này phải ngồi ở một bàn ăn cơm riêng biệt.

  Chính sách được đưa ra là giám định tài sản của các người địa chủ, được căn cứ trên số người bần nông được thuê mướn để làm mùa và gặt lúa. Ông Khang đã nhận định là chính sách này là ôn hòa. Ông này đã quy định ra ba yếu tố để được chấp thuận: Lý lịch, cách sống và thái độ chính trị. Các tiêu chuẩn này đã được hiểu rất rộng lớn và người ta có thể dùng để buộc tội bất cứ người nào. Ở một ngôi làng ở trong địa hạt này có 552 gia đình thì họ đã xếp loại là có 124 gia đình thuộc loại phú nông. Các gia đình nạn nhân này đã bị tịch thâu các cánh đồng ruộng của họ, họ đã bị làm nhục và đánh đập trước dân chúng. Cũng có vài người đã bị xử bắn chết, hay bị chặt đầu hay bị đốt cháy cho chết.

  Tuy là trước dân chúng, Mao đã tỏ ra dè dặt về các hành động của ông Khang Sinh, nhưng Mao cũng đã khen ngợi các hành động đóng góp của ông này để loại các người “trật đường có tư tưởng hữu khuynh” ở tại địa hạt này. Trong một buổi hội thảo các cán bộ cao cấp của Đảng, trước ngày cộng sản đã toàn thắng vào năm 1949, ông Khang Sinh đã phúc trình là có một việc cần phải làm là tái phân chia toàn bộ điền địa và giảm diện tích ruộng đất của các người trung nông. Cuộc hội thảo này đã chấp nhận một chính sách cứng rắn hơn chính sách đã được áp dụng trong lúc liên minh với Quốc Dân Đảng để chống lại cuộc xâm lăng của người Nhật Bản và trong thời xảy ra cuộc nội chiến. Ông Khang được phái đi để kiểm soát cuộc cải cách điền địa tại tỉnh nơi ông đã sinh ra đời, đó là tỉnh Sơn Đông (Shan Dong). Tại nơi này, ông đã phát giác ra tại cấp tỉnh là đại diện của đảng cộng sản là các người phú nông và điền chủ. Các người lãnh đạo Đảng tại đây đã bị bắt giam vào khám đường và vị bí thư Đảng là ông Li Yu đã bị tố cáo là đã theo “chính sách của các người phú nông” vị này đã bị bắt giam trong 6 tháng và đã bị “sụt chức” xuống kém hơn.
  Tại nhiều nơi, đã xảy ra về việc cải cách điền địa đã làm sinh ra các băng đảng xuất phát từ các từng lớp bần cùng của xã hội của làng, khi người ta muốn tập họp các người thành các ủy ban, các buổi tập họp này thường kết thúc bằng các tiếng hò hét: Treo cổ chúng, hay là Hãy giết chết, hãy giết chết.

  Sự hung bạo của các chiến dịch cải cách điền địa đã được viên tổng lãnh sự Mỹ tại HongKong, viết một bài phúc trình tường thuật về các việc đã xảy ra tại tỉnh Hồ Nam (Henan) vào năm 1949. Những người nào bị gán vào giai cấp đại điền chủ thì sẽ bị xử bắn chết, hoặc là bị treo cổ, bị đánh chết, bị đốt cháy hay bị đóng đinh vào tường. Nếu là trong mùa Đông, người nạn nhân sẽ buộc phải vận quần áo mỏng, bị dội nước vào suốt thân thể và bị buộc phơi ở ngoài trời với độ lạnh ở độ con số không (0°). Họ đã gọi cách hành quyết này là “vận quần áo bằng thủy tinh.” Chôn sống các nạn nhân bằng cách vùi xuống tuyết được gọi là “để vào tủ lạnh.” Một cách hành quyết khác được gọi là “làm cho hoa nở”: Nạn nhân được chôn đứng trong một cái lỗ được đào dưới đất, còn cái đầu thì lộ ra trên mặt đất, người ta dùng các chiếc chày lớn bằng gỗ đập cho vỡ đầu nạn nhân để làm cho óc tung tóe ra.

  Người ta không biết chính xác về con số người đã chết do phong trào cải cách điền địa đã gây ra trước năm 1949. Ngược lại, người ta đã ước lượng là có từ 2 đến 5 triệu người điền chủ đã bị giết chết kể từ khi đảng cộng sản đã kiểm soát toàn Trung quốc. Cuộc “khủng bố đỏ” này đã cho phép Đảng kiểm soát được các làng quê nhưng đã không được tiếp tục theo với một chương trình đúng đắn để tập thể hóa. Ngược lại, việc tái phân chia ruộng đất đã làm lợi nhiều cho các người nông dân và Đảng đã không ngăn cản được các người được tuyển mộ mà gốc của các người này xuất phát là các quân nhân đã bỏ ngũ để trở về làng của họ, khi cuộc cải cách được bắt đầu.
  Việc tập thể hóa đã luôn luôn là mục tiêu của Đảng khi đã đạt được chính quyền, nhưng cũng được biết rõ là các điền địa     chia cho các người nông dân sẽ được lấy lại. 

  Trước năm 1949, Đảng đã phân phát các tờ truyền đơn để tuyên truyền sôi nổi về các thành quả rực rỡ của việc tập thể hóa canh nông và kỹ nghệ tại Liên Sô. Các hình vẽ, in từ các bảng khắc bằng gỗ, các chiếc máy cày và các máy gặt lúa đã là các việc mới lạ đối với các người nông dân, cùng hình ảnh các cánh đồng phì nhiêu với các mùa gặt lúa. Trong một dịp chiếu các phim ảnh tuyên truyền của Liên Sô, một người cán bộ, người này có trách nhiệm đã chỉ cho các nông dân thấy:

  “Người ta đã trình bày nhiều về các việc tuyên truyền về các công xã ở Liên Sô. Và luôn cũng có các người mê say cuồng tin vào các máy gặt lúa quá đẹp này và có nhiều người đã hát vang khi đi ra canh tác tại các cánh đồng. Trong những phim chiếu này, luôn luôn có các đống, nhiều đống lương thực. Có nhiều phim chiếu nói về đời sống sung sướng tại các trại canh nông tập thể. Tôi nhớ lại các cậu học sinh vận đồng phục và có được một sức khỏe khả quan. Trong các đoạn phim chiếu về các bữa ăn ở tại nhà các nông dân thì họ đã có thừa thải các thức ăn.”

  Sau năm 1949, các phái đoàn nông dân đã đi tham quan tại nước Ukraine hay là ở Kazakstan để thăm viếng các trại canh nông tập thể, tại các nơi này có trang bị các phòng chiếu phim, các nhà tắm và các bệnh viện. Các người của phái đoàn đã ăn cơm tại nhà của các người nông dân được dọn với nhiều thức ăn, họ đã tham quan cảnh các chiếc máy cày đã cày đất trên các cách đồng, và các máy gặt lúa thu hoạch mùa lúa và đập lúa. Nhiều nhóm các cán bộ của làng, khi trở về sau chuyến đi thăm viếng nghiên cứu các trại canh nông tập thể Sô Viết, họ đã có ý chí là làm sao để có thể làm bằng như các người Nga. Trên thực tế đã có các người cộng sản Trung quốc cũng đã biết được là việc tập thể hóa ở Liên Sô là một thất bại thê thảm. Khi Stalin đã cưỡng ép dân phải tham gia vào cuộc tập thể hóa, Stalin đã tạo ra một nạn đói tồi tệ trong lịch sử của nước Nga và đã gây cho nhiều người chết vì Đói và nước Nga đã không tìm lại được việc tự túc về lương thực. Nạn đói đã xảy ra tại xứ Ukraine vào các năm 30 là các dấu hiệu báo trước về nạn đói sẽ xảy ra tại Trung quốc. Mao và các người thân cận của ông đã được biết về các biến cố mà sẽ được tả ở chương sau.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.