Anh còn nhớ KONTUM ? Thơ Trang Y Hạ viết thay Hoàng Lệ Phi(đăng lần 2 tại địa chỉ mới)

Anh Có Còn Nhớ Kontum không Anh ??                                               Về anh với tất cả ưu ái của mình                                                     15.3.75 – Hoàng Thị Lệ Phi     Anh có còn nhớ […]

Read Article →